NYHET20 september 2023

Årets ranking – så är företagsklimatet i Kronobergs kommuner

I Kronobergs län har 843 företagare svarat på Svenskt Näringslivs enkät om det lokala företagsklimatet. Resultaten i enkäten ligger till grund för rankingen av företagsklimatet. I en orolig tid med stora ekonomiska utmaningar blir det kanske extra viktigt. Ett gott företagsklimat är helt avgörande för tillväxt och utveckling av vår gemensamma välfärd. Dialog är en viktig grund för goda relationer mellan företagare och en kommuns politiker och tjänstemän för att skapa förståelse för varandras förutsättningar.

Foto: TT Bild

I Kronoberg är spridningen stor, från Markaryd som tappar en placering till plats 14 och till Älmhult som tappar 8 placeringar och landar på plats 269. Av länets åtta kommuner stiger två, två står still och fyra tappar placeringar.

Ulrica Bennesved
Foto: Stefan Tell

Alvestas fina utveckling håller i sig trots den oförändrade rankingen och man är dessutom den kommunen som haft bäst långsiktig utveckling de senaste fem åren.

– Med pandemin i färskt minne, det pågående kriget i Ukraina, inflation, ränteläge, elpriser och valutaläget är utmaningarna stora för svenska företag. Därför är det oerhört viktigt att politiker och tjänstepersoner fortsätter att ha fokus på arbetet med att förbättra företagsklimatet. Låt inte kommunens egna utmaningar hindra förbättringar som gynnar tillväxt och utveckling, för det är bara genom växande företag som vår gemensamma välfärd skapas, säger regionchef Ulrica Bennesved.

På plats tre kommer Ljungby som stiger fyra placeringar till plats 66. Tingsryd är den andra kommunen i länet som förbättrar sig och stiger 9 platser till 227. Uppvidinge är den kommun som backar mest och tappar 37 placeringar och landar på plats 152. Lessebo och Älmhult fortsätter att tappa från redan låga nivåer.

Totalt sett placerar sig Kronoberg som län på landets 8 plats av 21, med ett genomsnittsbetyg 130. Bästa snittet har Jönköpings län med ett snitt på 75.

Maya Lundberg
Foto: Stefan Tell

Bäst företagsklimat i Sverige har Vårgårda kommun i Västra Götaland, som även toppade listan i fjol. På andra plats kommer Danderyd, följt av Solna.

– I Vårgårda är företagen nöjda med det mesta som kommunen gör. Kommunen får högsta betyg av alla kommuner på fem av tolv områden och är bland de tio bästa kommunerna på ytterligare fyra områden, kommenterar Maya Lundberg, projektledare för Lokalt företagsklimat, Svenskt Näringsliv.

En utblick över landet visar att det är möjligt att förbättra företagsklimatet och bibehålla de nya höga nivåerna, oavsett var kommunen ligger. De centrala framgångsfaktorerna för kommuner att förbättra sig över tid är, bra dialog och ett tydligt politiskt ledarskap som engagerar sig i mål och uppföljning.

Vi uppmuntrar kommuner att hämta inspiration och konkreta tips från andra framgångsrika kommuner.

Om rankingen

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i landet det är mest gynnsamt att starta och driva företag. 2023 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från 32 000 företagare, och till en tredjedel av statistiska faktorer från SCB och UC. Se årets rankinglista och utvecklingen över tid på foretagsklimat.se

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist