NYHET20 september 2023

Årets ranking – så är företagsklimatet i Kalmar läns kommuner

I Kalmar län har 1242 företagare svarat på Svenskt Näringslivs enkät om det lokala företagsklimatet. Resultaten i enkäten ligger till grund för rankingen av företagsklimatet. I en orolig tid med stora ekonomiska utmaningar blir det kanske extra viktigt. Ett gott företagsklimat är helt avgörande för tillväxt och utveckling av vår gemensamma välfärd. Dialog är en viktig grund för goda relationer mellan företagare och en kommuns politiker och tjänstemän för att skapa förståelse för varandras förutsättningar.

I Kalmar län är spridningen stor. Det sträcker sig från Mönsterås i toppen på plats 60, som trots ett tapp på 18 placeringar behåller förstaplatsen i länet, ner till Högsby som tappar 48 placeringar och landar på plats 275. Av länets tolv kommuner stiger fem och sju tappar placeringar.

Ulrica Bennesved
Foto: Stefan Tell

Borgholms fina utvecklingskurva håller i sig och i årets ranking stiger man ytterligare 36 placeringar till plats 95 och landar på länets andra plats och klättrar därmed förbi både Kalmar och Torsås. Borgholm är en av landets tio bästa kommuner när det gäller förbättring på både fem och tio års sikt. Förändringsarbete tar tid och det är viktigt med mål och uthållighet.

– Med pandemin i färskt minne, det pågående kriget i Ukraina, inflation, ränteläge, elpriser och valutaläget är utmaningarna stora för svenska företag. Därför är det oerhört viktigt att politiker och tjänstepersoner fortsätter att ha fokus på arbetet med att förbättra företagsklimatet. Låt inte kommunens egna utmaningar hindra förbättringar som gynnar tillväxt och utveckling, för det är bara genom växande företag som vår gemensamma välfärd skapas, säger regionchef Ulrica Bennesved.

Mörbylånga tog ett rejält kliv uppåt i förra årets ranking och förbättrar det ytterligare med fyra placeringar. Nybro har under många år haft en positiv utveckling, och det är glädjande att de fortsätter uppåt i år med och att förra årets tapp var tillfälligt.

Emmaboda, Vimmerby och Högsby tappar rejält från redan låga nivåer. Nu är det viktigt att gå igenom resultaten grundligt för att kunna vidta adekvata åtgärder.

Totalt sett har Kalmar län en genomsnittsplacering på 175 vilket ska jämföras med Jönköpings län som toppar listan med ett genomsnitt på 75. Kalmar län hamnar på plats 13 av de 21 länen.

Maya Lundberg
Foto: Stefan Tell

Bäst företagsklimat i Sverige har Vårgårda kommun i Västra Götaland, som även toppade listan i fjol. På andra plats kommer Danderyd, följt av Solna.

– I Vårgårda är företagen nöjda med det mesta som kommunen gör. Kommunen får högsta betyg av alla kommuner på fem av tolv områden och är bland de tio bästa kommunerna på ytterligare fyra områden, kommenterar Maya Lundberg, projektledare för Lokalt företagsklimat, Svenskt Näringsliv.

En utblick över landet visar att det är möjligt att förbättra företagsklimatet och bibehålla de nya höga nivåerna, oavsett var kommunen ligger. De centrala framgångsfaktorerna för kommuner att förbättra sig över tid är, bra dialog och ett tydligt politiskt ledarskap som engagerar sig i mål och uppföljning. Vi uppmuntrar kommuner att hämta inspiration och konkreta tips från andra framgångsrika kommuner.

Om rankingen

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i landet det är mest gynnsamt att starta och driva företag. 2023 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från 32 000 företagare, och till en tredjedel av statistiska faktorer från SCB och UC. Se årets rankinglista och utvecklingen över tid på foretagsklimat.se

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist