Richard Hellenius

Director Corporate Tax Policy

Manages policy overview for corporate taxation, and ownership taxation for closely held corporations.

Richard Hellenius skriver även i bloggen Fokus på skatterna.

Latest Blog posts by Richard Hellenius

Latest Articles by Richard Hellenius

BLOG POST — 3 June 2024

Förslag till förenklade och förbättrade 3:12-regler nu presenterade

BLOG POST — 31 May 2024

Förbättrade ränteavdragsregler presenterade  

BLOG POST — 23 January 2024

Förslaget till förändrade underskottsregler - för sent och för lite

BLOG POST — 18 October 2023

Lagrådet om beredningen av Tilläggsskatten/GloBE

BLOG POST — 7 September 2023

Kvalificerade personaloptioner – äntligen ett slut på problemen?

Det är välkommet att regeringen vill förbättra 3:12-reglerna för att underlätta för små, unga företag att rekrytera och behålla nyckelpersoner, skriver Richard Hellenius, expert på företagsbeskattning.
COMMENT — 17 May 2023

Remittering av promemorian Vissa skattefrågor med anledning av nya aktiebolagsrättsliga regler om bolags rörlighet över gränserna inom EU

COMMENT — 17 May 2023

Remittering av SOU 2023:6 En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner.

COMMENT — 17 May 2023

Remittering av Promemorian Kompletteringar till delbetänkandet En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner (SOU 2023:6)

BLOG POST — 16 May 2023

Implementering av minimibeskattnings-direktivet

BLOG POST — 23 January 2023

Välkommet besked om ändrade direktiv till 3:12-utredningen

Finansminister Elisabeth Svantesson besked om ändrade utredningsdirektiv för att förbättra 3:12-reglerna är efterlängtat. Behovet av förbättringar är stort för att stimulera produktiviteten och tillväxten, skriver Richard Hellenius, expert på företagsbeskattning i ett blogginlägg.
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist