Pär Andersson

Negotiations and Insurance Specialist

Works with social security insurance, collectively agreed insurance policies, with speciality in issues related to national unemployment insurance, and other insurance for loss of income, and for collectively agreed employment adjustment insurance.

Latest Articles by Pär Andersson

COMMENT — 26 March 2024

Förslag till ändring i föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel och om beviljning av omställningsstudiestöd

COMMENT — 28 February 2024

Remiss av promemorian Ökade möjligheter till omställningsstudiestöd för personer inom bristyrken

COMMENT — 2 February 2024

Remiss av Centrala studiestödsnämndens förslag på regelförenklingar inom omställningsstudiestödet och kompletterande promemoria från Utbildnings­departementet

COMMENT — 14 February 2023

Remiss av departementspromemorian Fler veckor med omställningsstudiestöd – för stärkt konkurrenskraft, säkrad kompetensförsörjning och livslångt lärande (Ds 2022:29)

COMMENT — 18 January 2023

Ds 2022:28 En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring

COMMENT — 7 September 2021

Remiss av Ds 2021:16, 17 och 18 om genomförande av principöverenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd

COMMENT — 26 April 2021

Finansinspektionens förslag till nya och ändrade regler för tjänstepensionsföretag och försäkringsföretag om säkerhetsre-serv, kapitalkrav, information, rapportering och distribution

COMMENT — 2 November 2020

Remiss av Ett nytt regelverk för arbetslöshets­försäkringen, SOU 2020:37

ARTICLE — 16 June 2020

Viktigt med tydliga drivkrafter i omställningsförsäkring

Ett förslag till ny arbetslöshetsförsäkring har presenterats. "Systemet blir mer förutsägbart och administrationen för arbetsgivare enklare", skriver försäkringsexpert Pär Andersson.
COMMENT — 14 May 2020

Remiss - Förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsföretag

Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist