LogoLogo
LogoLogo

Pär Andersson

Negotiations and Insurance Specialist

Works with social security insurance, collectively agreed insurance policies, with speciality in issues related to national unemployment insurance, and other insurance for loss of income, and for collectively agreed employment adjustment insurance.

Latest Articles byPär Andersson

COMMENT — 2 November 2020

Remiss av Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen, SOU 2020:37

ARTICLE — 16 June 2020

Viktigt med tydliga drivkrafter i omställningsförsäkring

Ett förslag till ny arbetslöshetsförsäkring har presenterats. "Systemet blir mer förutsägbart och administrationen för arbetsgivare enklare", skriver försäkringsexpert Pär Andersson.
COMMENT — 14 May 2020

Remiss - Förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsföretag

COMMENT — 24 March 2020

Remiss av ändrade föreskrifter om pensionsstiftelser och ändringar i försäkringsrörelseföreskrifterna

COMMENT — 12 February 2020

Remiss av förslag till ändringar i regler om försäkringsrörelse och försäkringstekniska grunder

COMMENT — 17 January 2020

REMITTERING Promemoria Vissa frågor om försäkring och tjänstepension

COMMENT — 10 January 2020

Remiss av Ds 2019:24 Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen vid införandet av utvecklingstid

COMMENT — 16 September 2019

Remiss av nya föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsverksamhet m.m.

ARTICLE — 20 March 2019

Bakläxa för Arbetsförmedlingens kontroller

Idag redovisar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, nya graverande siffror som visar på omfattande brister i Arbetsförmedlingens myndighetsutövning. Det är endast en i raden av granskningar som visar att kontrollfunktionen för aktivt arbetssökande står med uppenbara problem. Situationen riskerar att urholka legitimiteten för centrala arbetsmarknadsinstitutioner, skriver Pär Andersson, socialförsäkringsexpert.
ARTICLE — 30 October 2018

Arbetsförmedlingens misskötsel slår mot kompetensförsörjningen

Regeringens egen granskningsmyndighet IAF riktar i dag ny skarp kritik mot Arbetsförmedlingens bristande uppföljningsåtgärder för arbetssökande. Bilden av att kontrollfunktionerna inte fungerar är allvarlig. Ytterst slår misskötseln av arbetsmarknadspolitiken mot kompetensförsörjningen, skriver Pär Andersson, försäkringsexpert.
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist