LogoLogo
LogoLogo

Ola Brinnen

Labour law specialist

Arbetar med nationell och internationell arbetsrÀtt. RÄdgivning till medlemsorganisationer och medlemsföretag samt att föra fram Svenskt NÀringslivs Äsikter i dessa frÄgor.

Latest Articles by Ola Brinnen

COMMENT — 1 September 2021

Remiss av PM En möjlighet till ny anmÀlan om avstÀmning av stöd vid korttidsarbete och ett nytt förfarande vid sen anmÀlan om avstÀmning.

COMMENT — 3 June 2021

Remittering av promemorian av Stöd vid korttid -Omedelbar verkstÀllighet

COMMENT — 24 February 2021

Remiss av förslag till föreskrifter om TillvÀxtverkets handlÀggning av ersÀttning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete

COMMENT — 21 October 2020

Remittering av SOU 2020:38 Ökad trygghet för visselblĂ„sare

Föreningen Svenskt NĂ€ringsliv har givits möjligheten att yttra sig över SOU 2020:38, “Ökad trygghet för visselblĂ„sare”.
COMMENT — 2 October 2019

Remiss: 2018 Ă„rs Ă€ndringar av sjöarbetskonventionen (MLC) – Analys och förslag till genomförande.

COMMENT — 23 September 2019

Remittering av betÀnkandet Belastningskontroll i arbetslivet (SOU 2019:19)

COMMENT — 21 May 2019

Förslag till en nationell institution för mÀnskliga rÀttigheter i Sverige

COMMENT — 3 September 2018

TjĂ€nstledighet för politiska uppdrag pĂ„ lokal och regional nivĂ„ i ett annat land – undanröjande av ett grĂ€nshinder (Ds 2018:26)

COMMENT — 5 April 2018

Remittering av kompletterande konsekvensbeskrivning med anledning av förslaget Àndrad 1 § förÀldraledighetslagen (1995:584) och förslag om nytt omvÄrdnadsbidrag

COMMENT — 27 March 2018

Transpersoner i Sverige - Förslag för stÀrkt stÀllning och bÀttre levnadsvillkor (SOU 2017:92)

Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist