Ola Brinnen

Labour law specialist

Arbetar med nationell och internationell arbetsrätt. Rådgivning till medlemsorganisationer och medlemsföretag samt att föra fram Svenskt Näringslivs åsikter i dessa frågor.

Latest Articles by Ola Brinnen

COMMENT — 24 March 2023

Remittering av Betänkandet En ny lag om stöd vid korttidsarbete – ett mer förutsägbart, förenklat och stärkt regelverk (SOU 2022:65)

COMMENT — 1 September 2021

Remiss av PM En möjlighet till ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete och ett nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning.

COMMENT — 3 June 2021

Remittering av promemorian av Stöd vid korttid -Omedelbar verkställighet

COMMENT — 24 February 2021

Remiss av förslag till föreskrifter om Tillväxtverkets handläggning av ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete

COMMENT — 21 October 2020

Remittering av SOU 2020:38 Ökad trygghet för visselblåsare

Föreningen Svenskt Näringsliv har givits möjligheten att yttra sig över SOU 2020:38, “Ökad trygghet för visselblåsare”.
COMMENT — 2 October 2019

Remiss: 2018 års ändringar av sjöarbetskonventionen (MLC) – Analys och förslag till genomförande.

COMMENT — 23 September 2019

Remittering av betänkandet Belastningskontroll i arbetslivet (SOU 2019:19)

COMMENT — 21 May 2019

Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige

COMMENT — 3 September 2018

Tjänstledighet för politiska uppdrag på lokal och regional nivå i ett annat land – undanröjande av ett gränshinder (Ds 2018:26)

COMMENT — 5 April 2018

Remittering av kompletterande konsekvensbeskrivning med anledning av förslaget ändrad 1 § föräldraledighetslagen (1995:584) och förslag om nytt omvårdnadsbidrag

Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist