Christer Östlund

Director Better Regulation

Responsible for Better Regulation.

Latest Articles by Christer Östlund

ARTICLE — 30 May 2024

Regelarbetet tar fart – men det finns mer att göra

Regeringens förenklingspaket får ses som det kraftfullaste initiativet på regelområdet under de senaste 15 åren. Det behövs ändå fler initiativ, skriver Christer Östlund, expert på regelförbättring.
ARTICLE — 16 April 2024

Viktigt att nya förenklingsrådet förstår företagen på djupet

I budgetpropositionen för 2024 flaggade regeringen för att inrätta ett förenklingsråd. Syftet beskrevs som en åtgärd för att minska företagens regelbörda och administrativa kostnader, skriver Christer Östlund, expert på regelförbättring.
ARTICLE — 3 April 2024

Regeringen missar chansen att förbättra reglernas kvalitet

Det bjuds på flera besvikelser i regeringens nya förordning för konsekvensutredningar. Nu måste regeringen steppa upp för att minska företagens regelbörda, skriver Christer Östlund, expert på regelförbättring.
COMMENT — 26 January 2024

Remiss av SOU 2023:55 Vem äger fastigheten

COMMENT — 22 September 2023

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik, COM(2023) 402

ARTICLE — 7 September 2023

Första strukturella reformen på 15 år för att minska regelkrånglet

Regeringen lanserar ett förenklingspaket för företagare i höstens budgetproposition. Behovet av åtgärder för att få bukt på företagens ökade regelkostnader är mycket stort, skriver Christer Östlund, expert på regelförbättring.
COMMENT — 29 August 2023

Remiss av SOU 2023:12 Förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende

COMMENT — 16 March 2023

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om harmonisering<br/>av vissa delar av insolvensrätten

COMMENT — 6 February 2023

Remiss av Skatteverkets promemoria Lönegaranti

ARTICLE — 3 February 2023

Stärk Lagrådets arbete

Företagen vill ha lättbegripliga lagar som håller hög kvalitet. Genom att stärka Lagrådets arbete tas ett viktigt steg i ett nödvändigt förbättringsarbete, skriver Christer Östlund och Göran Grén, Svenskt Näringsliv.
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist