Gustav Blix

Senior Advisor, Skills and Jobs Policy, Primary and lower secondary education

Responsible for policy reforms for higher quality and equity in primary and lower secondary education through improved assessment, better teachers and stronger leadership in schools. Promoting school choice and safe-guarding fair conditions for both public and independent schools. Strengthening cooperation between business community and schools through working life introduction (PRAO) and career guidance counselling.

Latest Articles by Gustav Blix

COMMENT — 12 June 2024

Remiss av betänkandet Skolor mot brott (SOU 2024:17)

ARTICLE — 9 April 2024

Svenskt Näringsliv: Skolinspektionen klarar inte sitt uppdrag

Skolinspektionens verksamhet måste förbättras. I dagsläget klarar inte myndigheten av att motverka förekomsten av svaga skolor. Det skriver experterna Anders Morin och Gustav Blix på Altinget.
ARTICLE — 17 August 2023

Regeringen borde inte släppa kursplanerna

Regeringen tar näringslivets kompetensförsörjningsproblem på allvar och ser kopplingen till bristande matematikkunskaper, men politiken saknar en viktig pusselbit, skriver Gustav Blix, policyexpert kompetensförsörjning.
ARTICLE — 16 May 2023

Svaga skolresultat kräver krafttag från regeringen och Skolverket

Det är oroväckande att snittresultaten faller för svenska elever i kunskapsmätningen PIRLS 2021 som undersöker läsförmåga och attityder till läsning i årskurs 4. Det skriver Gustav Blix, policyexpert kompetensförsörjning.
COMMENT — 3 April 2023

Remiss av betänkandet Statens ansvar för skolan – ett besluts- och kunskapsunderlag (SOU 2022:53)

COMMENT — 25 October 2022

Remiss av promemorian Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå

ARTICLE — 13 June 2022

Bristande arbetsro skolans största problem – inte vinsterna

Majoriteten av landets föräldrar anser att skoldebatten fokuserar för mycket på vinst och valfrihet och för lite på vad som händer i klassrummen. Om det råder stök och oordning i klassrummet är det självklart svårt att lära sig saker, konstaterar Anders Morin och Gustav Blix, Svenskt Näringsliv.
ARTICLE — 25 May 2022

Snedvriden bild av glädjebetyg i Sveriges Television

Glädjebetyg är en styggelse och ska bekämpas. Den viktigaste åtgärden för att lösa problemet med bristande likvärdighet i betygssättningen är att knyta betygen till resultaten på de nationella proven, skriver Gustav Blix och Anders Morin.
COMMENT — 17 December 2021

Remiss av SOU 2021:70 Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap

COMMENT — 15 April 2021

Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan

Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist