REMISSVAR12 juni 2024

Remiss av betänkandet Skolor mot brott (SOU 2024:17)

MOTTAGARE
Utbildningsdepartementet
Externt diarienummer
U2024/00726
Svenskt Näringslivs diarienummer
2024-52

Svenskt Näringsliv välkomnar såväl utredningens ambitioner som huvuddelen av förslagen i Skolsäkerhetsutredningens delbetänkande "Skolor mot brott" (SOU 2024:17). Vi delar utredningens bedömning att skolan har en central roll i samhällets arbete för att förebygga brott, inte minst genom att skolanknytning och goda skolresultat är viktiga skyddsfaktorer och kan förebygga framtida brottslighet. Även om utredningens förslag kan medföra både mer arbete och ökade kostnader för skolväsendets aktörer anser Svenskt Näringsliv att att kampen mot den ökade kriminaliteten - inte minst rekryteringen av allt fler och yngre barn och ungdomar till normbrytande och olaglig verksamhet - gör förslagen motiverade.

Ansvarig handläggareGustav Blix
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist