Grundskola

En väl fungerande kompetensförsörjning är avgörande för svenska företags konkurrenskraft och för Sveriges välstånd. Där spelar kvaliteten i grundskolan en oerhört viktig roll.

Kontaktpersoner

Senaste artiklarna

NYHET — 9 april 2024

Svenskt Näringsliv: Skolinspektionen klarar inte sitt uppdrag

Skolinspektionens verksamhet måste förbättras. I dagsläget klarar inte myndigheten av att motverka förekomsten av svaga skolor. Det skriver experterna Anders Morin och Gustav Blix på Altinget.
NYHET — 8 april 2024

Expertens lista: Nio punkter för att lösa kompetenskrisen

Bättre grundskola, fler som går yrkesgymnasium, en effektivare arbetsmarknadspolitik och förenklad arbetskraftsinvandring. Det är fyra av nio åtgärder för att lösa kompetenskrisen, menar Maria Bernhardsen, chef för kompetensförsörjning. ”Vi behöver bli fler som arbetar under längre tid”, säger hon.
NYHET — 22 mars 2024

Så kan svenska elever bli bättre på matematik

Experimentell matematik, oro i klassrummet och brist på läxor gör att eleverna presterar sämre i PISA-undersökningen, visar en ny analys av skolforskaren Gabriel Heller Sahlgren. ”Det är uppenbart att vi har sett ett absolut kunskapsfall”, säger han.
NYHET — 23 februari 2024

Så kan Sveriges nya STEM-strategi se ut – ”Vi behöver göra saker nu”

Regeringen utlovar en svensk STEM-strategi redan mot slutet av året för att få fler elever att välja de viktiga matematik- och teknikämnena. Åtgärder som snabbt ger effekt efterfrågas av arbetsgivare och fack. ”Vi behöver fart i reformerna”, säger Joakim Bourelius på Innovationsföretagen.
NYHET — 15 december 2023

Experter: Skolor måste granskas hårdare

Skolinspektionens granskningar är otillräckliga. Det framgår av en ny rapport. ”Ingen elev ska behöva gå i en skola som inte håller lägsta godtagbara standard”, säger Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
RAPPORT — 13 december 2023

Skolinspektion och kvalitet i skolan

NYHET — 5 december 2023

Karin Johansson: Allvarligt tapp i Pisa-mätningen

Svenska 15-åringar tappar i den globala kunskapsmätningen Pisa. ”För näringslivet är det väldigt viktigt att unga människor klarar skolan och kommer ut i arbetslivet med goda förutsättningar att bidra”, säger Karin Johansson, vice vd.
NYHET — 29 november 2023

Så får Singapore barnen att topprestera i matte

I Estland, Storbritannien och Singapore är grundskoleeleverna dokumenterat duktiga i matematik. Sverige kan lära mycket av ländernas kursplaner, visar en ny rapport. ”Vi behöver inte vara originella. Vi kan bara titta på vad andra länder har gjort”, säger forskaren Johan Prytz.
RAPPORT — 28 november 2023

En ny kursplan i matematik – hur den skulle kunna se ut och varför

RAPPORT — 28 november 2023

Hur bör man förändra kursplaner i matematik - argument från den internationella forskningen

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist