Grundskolan och fritidshemmet 

En väl fungerande kompetensförsörjning är avgörande för svenska företags konkurrenskraft och för Sveriges välstånd. Där spelar kvaliteten i grundskolan en oerhört viktig roll.

Kontaktpersoner

Senaste artiklarna

NYHET — 4 oktober 2023

Så lyfte Danmark elevernas teknik- och mattekunskaper

Sverige saknar en samhällstrategi för att lyfta teknik- och matematikämnen. Flera andra länder, som Danmark, Nederländerna och Australien kan ge Sverige viktiga lärdomar.
NYHET — 31 augusti 2023

Så gjorde hennes skola succé i ett utanförskapsområde

Skolor i utanförskapsområden presterar sämre i PISA än skolor i icke utsatta områden. Glappet motsvarar fyra års kunskap. ”Vad jag förstår så pratar ni inte ens om disciplin i Sverige”, säger Katharine Birbalsingh, vars skola har genomfört en revolution i ett engelskt utanförskapsområde.
NYHET — 17 augusti 2023

Regeringen borde inte släppa kursplanerna

Regeringen tar näringslivets kompetensförsörjningsproblem på allvar och ser kopplingen till bristande matematikkunskaper, men politiken saknar en viktig pusselbit, skriver Gustav Blix, policyexpert kompetensförsörjning.
NYHET — 8 juni 2023

Matematikkunskaperna måste förbättras i grundskolan

Vaga kursplaner kan vara en bidragande orsak till att elever presterar sämre i matematik, visar en rapport. ”Det är inte vilket ämne som helst. Det är grunden för de samhällsutmaningar som vi har”, säger Mia Bernhardsen, chef för avdelningen för näringslivets kompetensförsörjning.
NYHET — 26 maj 2023

Experter efterlyser nationell strategi för grundskolematte

Svensk grundskola har halkat efter inom naturvetenskap och matematik och allt fler efterfrågar en nationell strategi för att lyfta kunskapsnivån. I framtiden behövs både bredd och spets för att säkra tillväxt och konkurrenskraft, konstaterar experter.
NYHET — 16 maj 2023

Svaga skolresultat kräver krafttag från regeringen och Skolverket

Det är oroväckande att snittresultaten faller för svenska elever i kunskapsmätningen PIRLS 2021 som undersöker läsförmåga och attityder till läsning i årskurs 4. Det skriver Gustav Blix, policyexpert kompetensförsörjning.
RAPPORT — 13 april 2023

Kompetensförsörjning – guide för lokalt företagsklimat

REMISSVAR — 3 april 2023

Remiss av betänkandet Statens ansvar för skolan – ett besluts- och kunskapsunderlag (SOU 2022:53)

REMISSVAR — 25 oktober 2022

Remiss av promemorian Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå

NYHET — 18 oktober 2022

Så bör friskolesystemet reformeras 

Det finns utrymme att förbättra svensk skola. För att friskolorna än bättre ska bidra positivt till utbildningsväsendet, vill vi se en översyn av friskolesystemet, skriver Karin Johansson, vice vd, och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist