Grundskola

En väl fungerande kompetensförsörjning är avgörande för svenska företags konkurrenskraft och för Sveriges välstånd. Där spelar kvaliteten i grundskolan en oerhört viktig roll.

Kontaktpersoner

Senaste artiklarna

NYHET — 3 juli 2024

Föräldrar: Här är de största problemen i skolan

Arbetsro i klassrummen och duktiga lärare är betydligt viktigare än vem som driver skolan. Det slår över tusen föräldrar fast i en ny undersökning. ”Ett jätteunderbetyg till debatten”, säger vice vd Karin Johansson.
NYHET — 27 juni 2024

Så fick England barnen att bli bäst på att läsa

I England har man på knappt tio år lyckats förbättra elevernas prestationer inom inte minst läsning. Det går att göra även i Sverige, konstaterade den brittiske toppolitikern Nick Gibb i Almedalen.
REMISSVAR — 12 juni 2024

Remiss av betänkandet Skolor mot brott (SOU 2024:17)

NYHET — 4 juni 2024

Forskare: Så lite vet svenska lärare om hur bra deras elever faktiskt presterar

Det saknas relevanta kunskapsmätningar för att lärare ska kunna veta hur bra deras elever presterar, visar en rapport. ”Att återkoppling leder till att vi förbättrar oss har vi alltid vetat. Men det verkar ha glömts bort eller undertryckts medvetet”, säger professor Magnus Henrekson.
NYHET — 19 april 2024

Därför missar läroböckerna matematikens grunder

Trots att matematiken är ett förhållandevis strukturerat ämne är kursplanerna otydliga. Det bidrar till att läromedlen i ämnet har stora brister. ”Vi har minst algebra i hela världen i Sverige”, säger professor Ola Helenius.
NYHET — 9 april 2024

Svenskt Näringsliv: Skolinspektionen klarar inte sitt uppdrag

Skolinspektionens verksamhet måste förbättras. I dagsläget klarar inte myndigheten av att motverka förekomsten av svaga skolor. Det skriver experterna Anders Morin och Gustav Blix på Altinget.
NYHET — 8 april 2024

Expertens lista: Nio punkter för att lösa kompetenskrisen

Bättre grundskola, fler som går yrkesgymnasium, en effektivare arbetsmarknadspolitik och förenklad arbetskraftsinvandring. Det är fyra av nio åtgärder för att lösa kompetenskrisen, menar Maria Bernhardsen, chef för kompetensförsörjning. ”Vi behöver bli fler som arbetar under längre tid”, säger hon.
NYHET — 22 mars 2024

Så kan svenska elever bli bättre på matematik

Experimentell matematik, oro i klassrummet och brist på läxor gör att eleverna presterar sämre i PISA-undersökningen, visar en ny analys av skolforskaren Gabriel Heller Sahlgren. ”Det är uppenbart att vi har sett ett absolut kunskapsfall”, säger han.
NYHET — 23 februari 2024

Så kan Sveriges nya STEM-strategi se ut – ”Vi behöver göra saker nu”

Regeringen utlovar en svensk STEM-strategi redan mot slutet av året för att få fler elever att välja de viktiga matematik- och teknikämnena. Åtgärder som snabbt ger effekt efterfrågas av arbetsgivare och fack. ”Vi behöver fart i reformerna”, säger Joakim Bourelius på Innovationsföretagen.
NYHET — 15 december 2023

Experter: Skolor måste granskas hårdare

Skolinspektionens granskningar är otillräckliga. Det framgår av en ny rapport. ”Ingen elev ska behöva gå i en skola som inte håller lägsta godtagbara standard”, säger Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist