Seminarium

Läskrisen på lågstadiet: så illa är det och en väg framåt

Foto: Jonas Ekströmer/TT
okt
26
2023

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
26 oktober 2023, 10:00-11:30
Kontaktperson
Sophia Weingarten
Projektkoordinator

Mellan lågstadiet och mellanstadiet ska skiftet ske: från att lära sig läsa till att läsa för att lära. Därefter riskerar de elever som inte läser tillräckligt bra att få problem i alla andra ämnen. 

Men var femte grundskoleelev läser för dåligt. Gapet mellan de som läser bäst och de som läser sämst ökar. 

Hur blev det så här? Släpper läskontrollerna igenom barn med läs- och skrivsvårigheter? Bedrivs verkligen läsundervisningen i enlighet med vetenskaplig evidens? 

Näringslivet skolforum presenterar tre nya studier som ställer tuffa frågor om läs- och skrivundervisningen i svensk grundskola. Tillsammans pekar de också mot verkliga lösningar på den svenska läskrisen. 

Seminariet börjar kl.10:00 och beräknas vara slut kl.11.30. Vi bjuder på fika från 09:30. Välkommen! 

Medverkande: 

Linda Fälth, professor i pedagogik, legitimerad lärare och specialpedagog.

Inger Fridolfsson, speciallärare, läromedelsförfattare och redaktör för tidskriften Läs- och skrivsvårigheter & Dyslexi 

Ann-Marie Begler, tidigare generaldirektör på bl.a. Skolinspektionen och Brottsförebyggande rådet. Idag är hon styrelseledamot i Folkbildningsrådet och lässtiftelsen LegiLexi. Hon är även ordförande i kvalitetsrådet för en av Sveriges största skolhuvudmän Academedia.

Karin Johansson, vVD, Svenskt Näringsliv 

Modererar gör Gustav Blix, ansvarig för grundskolefrågor på Svenskt Näringsliv. 

okt
26
2023

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
26 oktober 2023, 10:00-11:30
Kontaktperson
Sophia Weingarten
Projektkoordinator
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist