Näringslivets skolforum

Näringslivets skolforum är en arena för diskussion om svensk grundskola – alltid med fokus på kunskapsresultaten och näringslivets kompetensförsörjning. Vi vill bjuda på de intressantaste samtalen om svensk skola – ofta med erfarenheter från andra länder som fond.

Näringslivet Skolforum

Kompetensförsörjningen är en av det svenska näringslivets största utmaningar. Eftersom företagen främst rekryterar personer med gymnasie- eller högskoleutbildning har det länge varit här som Svenskt Näringsliv haft sitt huvudsakliga engagemang. Men många brister uppstår i grundskolan och fortplantar sig genom utbildningskedjan. För att förbättra gymnasiet och högskolan måste vi komma till rätta med grundskolans problem.

Den svenska skolan har oförtjänt dåligt rykte. Grundskolan har blivit betydligt bättre under det senaste decenniet och står sig idag väl internationellt. Många utmaningar kvarstår dock. Cirka 15 procent av en årskull får inte behörighet till gymnasiet. Allt för få blir riktigt duktiga i de så kallade STEM-ämnena. I TIMSS presterar exempelvis endast fem procent av de svenska eleverna på avancerad nivå i matematik, jämfört med 11 procent i OECD.

Näringslivets skolforum – Swedish Enterprise School Forum – adresserar dessa problem. Inte med färdiga lösningar – utan med nyfikenhet och ett öppet sinne. Vi vill vara en arena för förutsättningslös dialog. Och för internationellt erfarenhetsutbyte. Grundskolans utmaningar är inte unika för Sverige.

Intresseanmälan till Näringslivets skolforum

Ge oss din e-post om du vill få inbjudningar till våra event. Intresseanmälan gäller endast Näringslivets skolforum – inte andra event arrangerade av Svenskt Näringsliv.

Gå till intresseanmälan (öppnas i nytt fönster)

Rapporter och artiklar

Näringslivets skolforum ber ibland experter skriva fördjupande rapporter på olika områden. För innehållet i dessa rapporter står författarna själva.

NYHET — 4 juni 2024

Forskare: Så lite vet svenska lärare om hur bra deras elever faktiskt presterar

Det saknas relevanta kunskapsmätningar för att lärare ska kunna veta hur bra deras elever presterar, visar en rapport. ”Att återkoppling leder till att vi förbättrar oss har vi alltid vetat. Men det verkar ha glömts bort eller undertryckts medvetet”, säger professor Magnus Henrekson.
RAPPORT — 29 maj 2024

Att mäta kunskaper och skapa information – en vägkarta för bättre uppföljning i skolsystemet

NYHET — 19 april 2024

Därför missar läroböckerna matematikens grunder

Trots att matematiken är ett förhållandevis strukturerat ämne är kursplanerna otydliga. Det bidrar till att läromedlen i ämnet har stora brister. ”Vi har minst algebra i hela världen i Sverige”, säger professor Ola Helenius.
RAPPORT — 12 april 2024

En bättre kursplan i matematik – förslag på process och innehåll

RAPPORT — 12 april 2024

Läromedel på villovägar? – en analys av den bristande vetenskapliga grunden för dagens svenska läromedel i matematik

NYHET — 22 mars 2024

Så kan svenska elever bli bättre på matematik

Experimentell matematik, oro i klassrummet och brist på läxor gör att eleverna presterar sämre i PISA-undersökningen, visar en ny analys av skolforskaren Gabriel Heller Sahlgren. ”Det är uppenbart att vi har sett ett absolut kunskapsfall”, säger han.
RAPPORT — 20 mars 2024

Vad kan vi lära av PISA 2022? Faktorer bakom svenska elevers resultat

RAPPORT — 28 februari 2024

Tolv insatser för att stärka STEM

NYHET — 23 februari 2024

Så kan Sveriges nya STEM-strategi se ut – ”Vi behöver göra saker nu”

Regeringen utlovar en svensk STEM-strategi redan mot slutet av året för att få fler elever att välja de viktiga matematik- och teknikämnena. Åtgärder som snabbt ger effekt efterfrågas av arbetsgivare och fack. ”Vi behöver fart i reformerna”, säger Joakim Bourelius på Innovationsföretagen.
RAPPORT — 20 februari 2024

Så blir Sverige bäst i EU - En STEM-strategi för Sverige i topp

Kontakt

Mia Bernhardsen

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist