Seminarium

Går det att lyfta kunskapsresultaten i utanförskapsskolorna?

aug
29
2023

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
29 augusti 2023, 10:00-11:30

– erfarenheter från UK och USA

Samtidigt som den svenska skolan blivit bättre under de senaste tio åren så har uppgiften blivit svårare. En växande grupp elever – ofta med bakgrund i andra länder – har mycket tuffa förutsättningar. Många misslyckas i grundskolan eller senare på gymnasiet.

Andra länder kämpar med samma problem. Ett kontroversiellt fenomen i Storbritannien och USA är de så kallade ”no-excuses” –skolorna, ofta etablerade i vad vi i Sverige skulle kalla ”utanförskapsområden”. Den gemensamma filosofin – strikta regler och höga akademiska förväntningar på alla elever – verkar ge förvånansvärt goda resultat.

Skulle något liknande kunna fungera i Sverige?

Detta diskuteras på ett seminarium arrangerat av Näringslivets skolforum, den 19 augusti. Huvudtalare är Katharine Birbalsingh, grundare och rektor för Michaela Community School, i Wembley, utanför London. Förra året var skolans progressionsvärde (”value-added”) högst i England. Damian Brunker, rektor för Internationella Engelska Skolan i Eskilstuna – som också har erfarenhet från liknande skolor i Storbritannien – kompletterar med ett svenskt perspektiv. För kontext presenterar Gabriel Heller Sahlgren, skolforskare knuten till LSE och IFN, forskning om ”no-excuses”-modellens för- och nackdelar.

Medverkande

Katharine Birbalsingh
Grundare och rektor för Michaela Community School utanför London
Damian Brunker
Rektor för Internationella Engelska Skolan i Eskilstuna, med erfarenhet från flera ”utmanande” skolor i norra och östra England
Gabriel Heller Sahlgren
Skolforskare knuten till London School of Economics och Institutet för Näringslivsforskning
Karin Johansson
vVD, Svenskt Näringsliv

Modererar gör Gustav Blix, ansvarig för grundskolefrågor på Svenskt Näringsliv

Observera att delar av seminariet är på engelska.

Näringslivets skolforum

Näringslivets skolforum är ett initiativ från Svenskt Näringsliv. Vi vill vara en arena för dialog om svensk grundskola, alltid med fokus på kunskapsresultaten och näringslivets kompetensförsörjning. Och vi vill vara en arena för internationellt erfarenhetsutbyte. Grundskolans utmaningar är inte unika för Sverige.

aug
29
2023

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
29 augusti 2023, 10:00-11:30
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist