Rapport28 augusti 2023

No Excuses – en skolpolitisk lösning för Sveriges utanförskapsområden?

De låga kunskapsresultaten bland elever med utländsk bakgrund i allmänhet, och i utanförskapsområden i synnerhet, är Sveriges kanske största utbildningspolitiska utmaning.

En möjlig väg framåt är utbildningsmodellen "No Excuses", som ibland tillämpas i liknande områden i Storbritannien och i USA. Modellen beskrivs bäst som ”varmt traditionell” och grundas i ett fokus

på elevdisciplin samt kunskaper. Man betonar utvecklingen av elevers karaktär, med höga förväntningar på uppförande och akademiska prestationer.

Modellen innefattar ofta längre skoldagar, undervisning på lördagar och obligatorisk sommarskola.

Man tenderar att använda lärarledd undervisning och skoluniformer. Prov används frekvent för att diagnosticera problem och för att följa upp elevers framsteg över tid. Man har ofta specialundervisning i smågrupper om så krävs.

I den här rapporten, skriven av skolforskaren Gabriel Heller-Sahlgren, presenteras forskning från USA, England och Chile som finner att skolor som använder No Excuses-modellen ofta lyckas mycket väl kunskapsmässigt. Dessa skolor är oftast lokaliserade i utsatta områden och är väldigt segregerade. Effekterna är i flera fall starkast bland elever från etniska minoriteter samt elever med utländsk bakgrund och svaga språkkunskaper. Forskning tyder också på att modellen är skalbar.

Skriven avGabriel Heller Sahlgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist