Seminarium

Viten eller vägledning- hur kan inspektioner ge bättre skolresultat?

dec
13
2023

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
13 december 2023, 10:00-11:30
Kontaktperson
Sophia Weingarten
Projektkoordinator

Sedan Skolinspektionen bildades 2008 har inriktningen på verksamheten förändrats flera gånger. Sedan ett par år tillbaka utdöms mycket få viten. I stället genomför myndigheten i tilltagande utsträckning så kallade kvalitetsgranskningar – och lämnar rekommendationer som det är frivilligt för skolorna att beakta. Fokus ligger på skolors förutsättningar att bedriva en god undervisning, snarare än på kunskapsresultat.

Nu vill regeringen vässa Skolinspektionens arbete. Uppdraget ska breddas, utifrån ”objektiva kvalitetskriterier”. Men hur mäter man kvalitet? Går det att definiera kvalitet i juridiskt bindande kriterier? Vad säger internationell forskning om skolinspektioners effekter på kunskapsresultaten?

Bidrar Skolinspektionen till att förbättra den svenska skolan? Hur bör Skolinspektionen utvecklas? Eller är myndigheten feltänkt i grunden?

Näringslivets skolforum har bett konsultbolaget Ramboll att granska Skolinspektionens arbete, och jämföra med liknande myndigheter i bland annat Storbritannien.

Med utgångspunkt i Rambolls rapport diskuterar vi Skolinspektionens framtid, med bland annat generaldirektören själv.

Vi bjuder på fika från 09:30. Välkommen!

Medverkande: 

Helén Ängmo, generaldirektör, Skolinspektionen

Fredrik Malm, skolpolitisk talesperson, Liberalerna

Hector Catasús, affärsområdeschef, Ramboll

Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik, Svenskt Näringsliv

Mia Bernhardsen, chef, avdelningen för näringslivets kompetensförsörjning, Svenskt Näringsliv

Modererar gör Gustav Blix, ansvarig för grundskolefrågor på Svenskt Näringsliv. 

Obs: antalet fysiska platser är begränsat, men det går också att följa seminariet digitalt – live eller i efterhand - via vår hemsida. 

dec
13
2023

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
13 december 2023, 10:00-11:30
Kontaktperson
Sophia Weingarten
Projektkoordinator
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist