Rapport13 december 2023

Skolinspektion och kvalitet i skolan

Regeringen avser att ge Skolinspektionen ökade befogenheter. Detta ska ske genom att bredda myndighetens tillsynsuppdrag till att omfatta objektiva kvalitetskriterier. Svenskt Näringsliv har utifrån regeringens ambition gett konsultföretaget Ramboll i uppdrag att i denna rapport belysa vilken roll Skolinspektionen spelar i dagsläget för att säkra skolors kunskapsresultat. Svenskt Näringsliv även gett Ramboll i uppdrag att i rapporten utforska hur tillsynsmyndigheter över skolan fungerar i andra länder, bl a Ofsted i Storbritannien.

Studien från Ramboll visar att Skolinspektionen i tillsyn och kvalitetsgranskningar fokuserar på skolors förutsättningar att bedriva undervisning av god kvalitet och nå förbättrade kunskapsresultat. Samtidigt beaktas inte elevernas kunskapsresultat i Skolinspektionens bedömning av i vilken utsträckning en skola uppfyller myndighetens kvalitetskriterier.

Svenskt Näringsliv redovisar i ett förord till rapporten sin uppfattning att Skolinspektionen måste förändra sin inriktning, bli skarpare och även granska utfall, det vill säga framför allt vilka kunskapsresultat som skolorna faktiskt uppnår. Svenskt Näringsliv redovisar i fem punkter hur detta bör ske.

Skriven avHector Catasus
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist