Seminarium

Så lyfter vi matematiken i grundskolan!

apr
17

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
17 april 2024, 15:00-16:00
Kontaktperson
Sophia Weingarten
Projektkoordinator

Återkommande rapporter visar att många elever har svårt att nå grundskolans kunskapsmål i matematik. Samtidigt är resultatskillnaderna stora mellan stad/land, kommuner, huvudmän, skolor och även mellan olika klassrum i samma skola. I två rapporter presenterar professor Ola Helenius (Göteborgs universitet) och doktor Linda Marie Ahl (NCM, Göteborgs universitet/Uppsala universitet) allvarliga brister i grundskolans läromedel och undervisning i matematik. De föreslår också konkreta vägar som forskningen visar kan förbättra matematikresultaten i svensk skola.

Rapporterna och förslagen kommenteras av Thomas Persson som på regeringens uppdrag ska ta fram en ny läroplan för grundskolan.

Vi bjuder på fika från 14.30. Välkommen!

Medverkande

Linda Marie Ahl
Doktor i matematikämnets didaktik (NCM, Göteborgs universitet/Uppsala universitet)
Ola Helenius
Professor i ämnesdidaktik med inriktning mot matematik, Göteborgs universitet, samt expert, Läroplansutredningen
Thomas Persson
Utredare, Läroplansutredningen
Mia Bernhardsen
Chef, kompetensförsörjning, Svenskt Näringsliv

Modererar gör Gustav Blix, ansvarig för grundskolefrågor på Svenskt Näringsliv.

Obs: antalet fysiska platser är begränsat, men det går också att följa seminariet digitalt – live eller i efterhand - via vår hemsida.

Åhörarkopior

apr
17

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
17 april 2024, 15:00-16:00
Kontaktperson
Sophia Weingarten
Projektkoordinator
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist