Rapport12 april 2024

Läromedel på villovägar? – en analys av den bristande vetenskapliga grunden för dagens svenska läromedel i matematik

I denna rapport analyserar professor Ola Helenius (Göteborgs universitet) och doktor Linda Marie Ahl (NCM, Göteborgs universitet/Uppsala universitet) svenska läromedel i matematik för grundskolan. Författarna granskar vad vanligt förekommande läromedel i matematikundervisningen återspeglar, samt vad forskningen säger om innehållet, sekvenseringen och ämnesspråket i matematikundervisningen. Rapporten visar att det behövs förändringar i såväl innehåll och sekvensering som användning av adekvat ämnesspråk. Författarna föreslår därför:

  • Att det arbete som nu ska genomföras för att se över grundskolans kursplaner och kommentarmaterial i matematik grundas i matematikdidaktisk forskning.
  • Att nya kursplaner i matematik föregås av ett kommentarmaterial som konkretiserar såväl innehåll som progression i kursplanen samt redovisar de vetenskapliga didaktiska överväganden som ligger till grund för dessa ställningstaganden.
  • Att kommentarmaterialet skrivs för att fungera som ett stöd för både läromedelsförfattare och lärare. Det ska tydligt framgå vilket matematiskt innehåll som ska ingå i undervisningen och i vilken progressionstakt innehållet ska presenteras.

Eftersom läromedel är har en så viktig roll i den svenska matematikundervisningen är det viktigt att beakta styrdokumentens roll för att stödja förlag och läromedelsförfattare i deras utvecklingsarbete.

Skriven avOla HeleniusLinda Marie Ahl
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist