Rapport12 april 2024

En bättre kursplan i matematik – förslag på process och innehåll

I denna rapport argumenterar Ola Helenius (Göteborgs universitet) och doktor Linda Marie Ahl (NCM, Göteborgs universitet/Uppsala universitet) för att göra kursplanen i matematik mer specifik. Detta till följd av regeringens tillsatta utredning som ska se över både läro- och kursplaner i syfte att göra dessa mer tydligt inriktade på fakta och ämneskunskaper samt bättre anpassade efter barns kognitiva utveckling.

Författarna betonar vikten av att öka ämnesspecificiteten i alla kursplaner, inte minst i matematikkursplanen. För att inte formkrav och andra begräsningar riskerar att släta ut skarpa formuleringar och tydliga kunskapskrav föreslår författarna att man inleder det nu aviserade kursplanearbetet med att först skriva ett kommentarmaterial som sedan kursplanetexter i lämplig form kan tas fram ur.

De presenterar även ett förslag till övergripande struktur men ger också tydliga exempel på hur ett sådant kommentarmaterialet kan se ut inom några centrala delar av grundskolans matematikundervisning. Inom dessa områden ges även förslag på hur en mer tydlig kursplanetext kan se ut.

En poäng som författarna gör är att både kommentarmatieraltext och kursplanetext ska vara skrivna på en hög professionell nivå då texterna i första hand riktar sig just till lärare i ämnet samt till andra professionella som läromedelsförfattare och lärarutbildare. Genom en utvecklad och resonerande text med konkreta exempel och tydlig sekvensering av det matematiska innehållet menar de att ett kommentarmaterial med tillhörande kursplan har goda möjligheter att utveckla och förbättra svensk matematikundervisning.

Skriven avOla HeleniusLinda Marie Ahl
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist