Seminarium

Kan bättre kursplaner lyfta Sveriges svaga matte-resultat?

nov
28
2023

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
28 november 2023, 10:00-11:30

Även om resultaten i svensk skola förbättrats något har vi fortfarande stora problem i ämnet matematik. Resultatskillnaderna mellan stad och land är stora samtidigt som elever med utländsk bakgrund ofta når svagare resultat. Dessutom är andelen högpresterande elever klart lägre än i flera jämförbara länder. Sammantaget är detta ett allvarligt hot inte minst för näringslivets kompetensförsörjning.

Näringslivet skolforum presenterar därför två nya studier om hur vi bäst kan förverkliga regeringens ambition om bättre kursplaner i grundskolan. Den ena diskuterar hur man enligt internationell forskning bör förändra kursplaner i matematik. Den andra rapporten visar på exempel på hur en ny kursplan i matematik skulle kunna se ut om vi tar inspiration från länder som England, Estland och Singapore. Rapporterna kommer att kommenteras på av Ann- Christin Hartman respektive Johan Börjesson från Skolverket, följt av ett framåtsyftande panelsamtal om utvecklandet av kursplaner i matematik.

Tillsammans pekar de mot verkliga lösningar på den svenska mattekrisen.

Vi bjuder på fika från 09:30. Välkommen!

Medverkande:

Linda Ahl, doktor i matematikämnets didaktik som forskar om implementering av innovationer för undervisningsförbättringar vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet och knuten till Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM). 20 års efterenhet av undervisning av matematik på grundläggande och gymnasienivå, bland annat inom Kriminalvårdens vuxenutbildning.

Ola Helenius, professor i ämnesdidaktik med inriktning mot matematik vid Göteborgs universitet och Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM). Han har bland annat lett utvecklingen av undervisningsmodellen Tänka, resonera och räkna (TRR).

Johan Prytz, docent, lektor och forskare i matematikdidaktik och utbildningshistoria vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.

Mia Bernhardsen, avdelningschef Kompetensförsörjning, Svenskt Näringsliv

Ann-Christin Hartman, enhetschef för styrdokumentsutveckling, Skolverket

Johan Börjesson, avdelningsamordnare, Skolverket

Modererar gör Gustav Blix, ansvarig för grundskolefrågor på Svenskt Näringsliv.

Obs: antalet fysiska platser är begränsat, men det går också att följa seminariet digitalt – live eller i efterhand - via vår hemsida.

Anmälan stänger 28 november 2023 kl. 08:00

nov
28
2023

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
28 november 2023, 10:00-11:30
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist