Seminarium

Näringslivets skolforum – hur rustar vi eleverna för AI-samhället?

maj
24
2023

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
24 maj 2023, 10:00-11:30

Grön omställning och generativ AI. Allt fler arbetsuppgifter tas över av algoritmer. Nya jobb växer fram, med andra krav på kunskaper och färdigheter. Basen för dessa kunskaper måste läggas i grundskolan.

Är undervisningen rätt utformad för det?

Många av våra grannländer har strategier för hur utbildningsväsende och arbetsliv ska samverka för att möta framtidens utmaningar. Ofta med fokus på de så kallade STEM-ämnena (science, technology, engineering, mathematics). Borde Sverige ta efter?

Den frågan utforskar vi på det första i en serie seminarier om svensk grundskola.

Medverkande:

Brigid Freeman
Forskare inom utbildningspolitik, University of Melbourne och National Institute of Educational Planning and Administration, New Delhi
Joakim Wernberg
Forskningsledare med inriktning digitalisering och teknikutveckling, Entreprenörskapsforum
Karin Johansson
vVD Svenskt Näringsliv
Irene Wennemo
Generaldirektör för Medlingsinstitutet och ordförande i Vetenskapsrådet
John Hermiz
Chefspsykolog, Pliktverket
David Morgenstern
Aon Human Capital Solutions. Fd HR på Klarna, Ericsson, mm

Samtalet kommenteras av Caj Luoma, Transportföretagen, och Li Ljungberg, Teknikföretagen

Modererar gör Gustav Blix, ansvarig för grundskolefrågor på Svenskt Näringsliv

Obs: delar av seminariet är på engelska.

Om Näringslivets skolforum

Näringslivets skolforum är ett initiativ från Svenskt Näringsliv. Vi vill vara en arena för dialog om svensk grundskola, alltid med fokus på kunskapsresultaten och näringslivets kompetensförsörjning. Och vi vill vara en arena för internationellt erfarenhetsutbyte. Grundskolans utmaningar är inte unika för Sverige.

maj
24
2023

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
24 maj 2023, 10:00-11:30
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist