Sofia Sjöström

Regional manager

Maintains dialogue for the Confederation with member companies, policy-makers, and media in the county.

Latest Articles by Sofia Sjöström

ARTICLE — 25 January 2024

Mängdbrott mot företag göder gängen

Att bekämpa brottsligheten och öka tryggheten har hamnat högst upp på allas agendor. Tiden då gängens intäkter enbart kom från narkotikahandel är förbi, nu har även de diversifierat sin verksamhet – på de seriösa företagens bekostnad.
ARTICLE — 2 January 2024

Var med och skapa ett starkt företagsklimat i Södermanland

I dagarna har företag runt om i hela landet fått årets enkät om hur det är att driva företag i sin kommun. Enkäten ger både stora och små företag en chans att med gemensam röst lyfta vad kommunen behöver förbättra. Enkäten gör det möjligt för alla att bidra till förändring.
ARTICLE — 22 November 2023

Mängdbrotten måste prioriteras när den grova organiserade brottsligheten ska bekämpas

Varje dag nås vi av nya våldsdåd och fruktansvärda händelser. Att bekämpa brottsligheten och öka tryggheten har hamnat högst upp på allas önskelistor, inte minst hos företagen i Södermanland som drabbas hårt av den ökade kriminaliteten.
ARTICLE — 20 September 2023

Ett Södermanland med fokus på företagsklimat

Majoriteten av kommunerna i Södermanland har ett tydligt fokus när det kommer till hur de vill att företagsklimatet ska förbättras. Vägen dit ser olika ut i varje kommun men en kommun som har hittat ett framgångsrecept är Oxelösunds kommun.
ARTICLE — 23 May 2023

Starkt Södermanland när vi mäter företagsklimatet

Södermanland är ett starkt län när det kommer till företagsklimat. Många kommuner har tagit beslut om att arbeta med en tydligare strategi, involvera företagen och öka samverkan mellan näringsliv och kommun.
ARTICLE — 25 October 2022

Det ska löna sig att vara en positiv kraft i samhället

”Det ska alltid vara mer lönsamt att arbeta än att bli försörjd genom andras arbete. Skatter och ersättningar måste samverka på ett sådant sätt att arbete gynnas över passivitet.” Det skriver Sofia Sjöström, Svenskt Näringsliv Södermanland.
ARTICLE — 28 September 2022

Årets klättrare i Sverige – Oxelösunds kommun

Ett rejält kliv framåt i rankingen av företagsklimat gör Oxelösunds kommun, så pass rejält att kommunen utnämns till årets klättrare i rankingen av företagsklimat.
ARTICLE — 8 September 2022

Elräkningens budskap till politiken – det är dags att agera

De allra flesta svenskar har på ett mycket konkret sätt blivit uppmärksammade på bristerna i vårt elsystem. Priserna har rusat, framförallt i de södra delarna av landet.
EVENT — 29 June 2022

Medlemslunch tillsammans med Svenskt Näringsliv och Företagarna

ARTICLE — 7 June 2022

Klimatomställningen högt på agendan för sörmländska företag

”Olika regelverk sätter käppar i hjulen för företagens klimatarbete, om regeringen menar allvar med sin målsättning kring klimatfrågorna måste förutsättningar ges för svenska företag att kunna konkurrera på lika villkor”, säger Svenskt Näringslivs vd, Jan-Olof Jacke, vid ett besök i Oxelösunds hamn.
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist