NYHET25 januari 2024

Mängdbrott mot företag göder gängen

Varje dag nås vi av nyheter om nya våldsdåd och fruktansvärda händelser. Att bekämpa brottsligheten och öka tryggheten har hamnat högst upp på allas agendor. Tiden då gängens intäkter enbart kom från narkotikahandel är förbi, nu har även de diversifierat sin verksamhet – på de seriösa företagens bekostnad.

Nästan vartannat företag i Södermanland har utsatts för brott under det senaste året. Foto: Canva
”Det är hög tid för våra beslutsfattare och myndigheter att lyfta brottsligheten mot företag högre upp på dagordningen”, skriver Sofia Sjöström, regionchef Svenskt Näringsliv Södermanland.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

När vi frågar företagen i Södermanland om de högst prioriterade frågorna för ett välfungerande företagsklimat så hamnar ökad trygghet och minskad brottslighet i topp. De totala kostnaderna för brottsligheten mot företag uppgår till nästan 100 miljarder kronor, enligt Svenskt Näringslivs rapport Brottslighetens kostnader.

Nästan vartannat företag i Södermanland har utsatts för brott under det senaste året. Notan för att drabbas av och skydda sig mot brottsligheten uppskattades förra året kosta länets företagare ungefär 2 miljarder kronor varje år. Det är omkring 300 000 kr per företag. Som synes rör det sig sammantaget om stora summor.

En av de typer av kriminalitet som växer allra mest i omfattning är bedrägerier mot företag. Företagen i Sverige uppskattar att de varje år förlorar runt 5,5 miljarder kronor på grund av bedrägerier. Det finns därtill växande problem med att företag också används för brottsliga ändamål inom den grova organiserade brottsligheten, där själva syftet med företaget är att bryta mot regelverken för att tjäna eller tvätta pengar.

Detta leder till att seriösa företagare slås ut, eftersom de tvingas konkurrera med dessa på olika villkor samtidigt som samhället går miste om skatteintäkter. Dessutom kan annan grov organiserad brottslighet som är kopplad till kriminella nätverk finansieras genom de ekonomiska vinster som på olika sätt genereras när bolag används som brottsverktyg.

Kortsiktigt är det begripligt att grövre brott såsom mord och skjutningar måste gå före mängdbrotten, men i det långa loppet är det riskfyllt att prioritera ned stölder, hot och bedrägerier.

Istället för brottsprevention måste företagen få koncentrera sig på det som faktiskt skapar tillväxt för deras verksamhet – och för samhället i stort. Några förslag till sådana åtgärder är att genomföra undersökningar om de lokala företagens utsatthet för brott och deras upplevda otrygghet. Att involvera företagarna i framtagandet av åtgärdsplan samt i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, såsom i brottsförebyggande råd, vore konstruktivt. Kommuner bör också inkludera åtgärder mot brottslighet och otrygghet i kommunens näringslivsstrategi och handlingsplaner.

Den officiella brottsstatistiken måste göra skillnad mellan brott mot företag och annan brottslighet. Fler brottskoder för brott mot företag skulle underlätta att se vilka konsekvenser kriminaliteten gentemot näringslivet verkligen har. Även i detta avseende är kunskap ett av de främsta verktygen.

Det är hög tid för våra beslutsfattare och myndigheter att lyfta brottsligheten mot företag högre upp på dagordningen. Endast så kan vi säkra tryggheten i Södermanland och samtidigt säkra vår tillväxt och konkurrenskraft in i framtiden. Något hela vårt samhälle har stor nytta av.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist