NYHET21 maj 2024

Södermanlands företagsklimat blir stadigt bättre

Svaren från årets enkät av det lokala företagsklimatet är här. Undersökningen är landets största attitydundersökning bland företagare och det främsta verktyget för att sätta fokus på näringslivsfrågorna lokalt. Mer än 30 000 företagare i landet, varav 1073 i Södermanland, har berättat hur de uppfattar situationen där de är verksamma.

På foretsgaklimat.se finns resultatet för alla landets kommuner.Foto: Canva

Det fortsätter att bli bättre. Många kommuner har tagit beslut om att arbeta med en tydligare strategi, involvera företagen och öka samverkan mellan näringsliv och kommun. När vi påbörjade dessa mätningar, för drygt 20 år sedan, var det få kommuner som aktivt arbetade med att förbättra för sina företag. I dag arbetar i stort sett alla kommuner med frågan. Det syns också i resultaten. Årets betyg för det sammanfattande omdömet nationellt är det bästa någonsin.

Högst sammanfattande omdöme i vår region får Trosa som landar på 4,5, och Oxelösund kliver upp och hamnar på 4.0 när det kommer till det sammanfattande omdömet på hur företagen upplever företagsklimatet. Hela sju av nio kommuner i Södermanland förbättrar sitt sammanfattande omdöme, vilket är en fråga som väger riktigt tungt när enkäten senare i höst sammanställs till en ranking av företagsklimatet i alla Sveriges kommuner.

En positiv siffra att lyfta från årets enkät är att färre företag funderar på att flytta sin verksamhet från Sörmland. När vi första gången ställde frågan om företagen övervägt att flytta sin verksamhet på grund av ett dåligt företagsklimat svarade 20% ja på den frågan. När vi ställde frågan i år var det 11% som svarade ja. Rikssnittet ligger på 15%. Det är en positiv utveckling för länet där det privata näringslivet anställer 82 521 personer som i sin tur genererar 25,5 miljarder i skatteintäkter.

Vill du veta mer om din kommun? Besök företagsklimat.se

Undersökningen Lokalt företagsklimatLokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist