NYHET20 september 2023

Ett Södermanland med fokus på företagsklimat

Majoriteten av kommunerna i Södermanland har ett tydligt fokus när det kommer till hur de vill att företagsklimatet ska förbättras. Vägen dit ser olika ut i varje kommun men en kommun som har hittat ett framgångsrecept är Oxelösunds kommun.

Förra året blev de årets klättrare och i år är Oxelösund den kommun som klättrar mest i Södermanland. I år landar kommunen på plats 69 och därmed är det mål kommunen satte att nå plats 100 uppfyllt med råge. En annan kommun som gjort en uppryckning är Gnesta kommun. Det finns en tydligare plan och en strategi kopplat till aktiviteter för att komma närmare kommunens företag och förbättra kommunens service och bemötande. Gnesta lyfter 32 placeringar i årets ranking.

Katrineholm förbättrar också sitt stadigt sitt resultat och där är en av nycklarna ett arbetssätt där alla processer som rör företag är samlade under samhällsbyggnadsförvaltningen. Det gör att de olika avdelningarna i kommunen kan lösa uppkomna frågor eller problem på ett snabbare sätt och alla har en del i den process som pågår kring företagsärenden.

Även Nyköping fortsätter åt rätt håll, vilket ofta är en utmaning för kommuner som växer. Inte minst märks denna utmaning i Eskilstuna som i år tappar 23 placeringar i rankingen. Det finns dock ljusglimtar i Eskilstuna. Kommunpolitikers attityder stiger 50 platser och upphandling ökar också med hela 29 placeringar. De senaste åren har insatser gjorts när det kommer till upphandling vilket verkar ha gett resultat. Samma sak gäller det politiska beslutet att förbättra företagsklimatet för små och medelstora företag vilket kan ligga bakom resultatet för kommunpolitikers attityder. Det som drar ner rankingresultatet är det sammanfattande omdömet som väger tyngst i rankingen där kommunen tappar 50 placeringar. Flen är den kommun som har störst utmaningar i dagsläget. I årets ranking tappar kommunen 42 placeringar.

Om undersökningen

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i landet det är mest gynnsamt att starta och driva företag. 2022 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från ca 32 000 företagare, och till en tredjedel av statistiska faktorer från SCB och UC.
Se årets rankinglista och utvecklingen över tid på foretagsklimat.se

Lokalt FöretagsklimatRanking
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist