Katarina Bartels

Senior Advisor

.

Katarina Bartels skriver även i bloggen Fokus på skatterna.

Latest Blog posts by Katarina Bartels

Latest Articles by Katarina Bartels

COMMENT — 1 March 2024

Skatteverkets promemoria Förändrad deklarationstidpunkt vid fastighetstaxering m.m.

BLOG POST — 25 January 2024

Förbättringar i företrädaransvaret – saknas på propositionsförteckningen

BLOG POST — 23 January 2024

Enklare regler för enskilda näringsidkare?

Nu presenteras några välkomna regelförändringar för enskilda näringsidkare, men om regeringen menar allvar med att förenkla reglerna bör ett större grepp tas, skriver Katarina Bartels, skattejurist.
COMMENT — 11 January 2024

Remittering av betänkandet Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen – En ny huvudregel (SOU 2023:69)

COMMENT — 27 December 2023

Skyddet för EU:s finansiella intressen. Ändringar och<br/>kompletteringar i svensk rätt (SOU 2023:49)

COMMENT — 22 December 2023

Delbetänkande En utvecklad arbetsgivardeklaration – åtgärder<br/>för mot missbruk av välfärdssystemen (SOU 2023:47)

COMMENT — 8 December 2023

Promemorian Anpassning av investeraravdraget med anledning av ändrade EU-regler om statligt stöd

BLOG POST — 18 October 2023

Och Lagrådets yttrande lyder…

BLOG POST — 7 September 2023

Och remissinstanserna har inte yttrat sig….

COMMENT — 14 July 2023

Remittering av promemorian Förslag om höjd jämförelseränta för ränteförmån inför budgetpropositionen 2024

Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist