Katarina Bartels

Senior Advisor

.

Katarina Bartels skriver även i bloggen Fokus på skatterna.

Latest Blog posts by Katarina Bartels

Latest Articles by Katarina Bartels

COMMENT — 13 May 2024

Domstolsverkets promemoria Muntlig förhandling i allmän förvaltningsdomstol

COMMENT — 7 May 2024

Skatteverkets promemoria - Slopat krav på uppgift om beslutsfattare i underrättelser om beslut

COMMENT — 18 April 2024

Promemoria Justeringar vad gäller det automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

COMMENT — 17 April 2024

Remittering av betänkandet Framtidens dataskydd – Vid Skatteverket, Tullverket och Kronofogden (SOU 2023:100)

COMMENT — 17 April 2024

Promemorian Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

COMMENT — 17 April 2024

Underlättande av förskottsbetalning vid skattereduktion för installation av grön teknik

COMMENT — 27 March 2024

Nya tullrättsliga sanktioner och skärpta åtgärder mot utförsel av stöldgods (SOU 2023:99)

BLOG POST — 11 March 2024

Nytt betänkande ökar likformigheten i uttaget av fastighetsskatt, eller?

COMMENT — 1 March 2024

Skatteverkets promemoria Förändrad deklarationstidpunkt vid fastighetstaxering m.m.

BLOG POST — 25 January 2024

Förbättringar i företrädaransvaret – saknas på propositionsförteckningen

Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist