Kristian Ryberg

Deputy Regional Head Halland

Maintains dialogue for the Confederation with member companies, policy-makers, and media in the county.

Latest Articles by Kristian Ryberg

ARTICLE — 29 May 2024

23 000 jobb är skäl nog att bry sig den 9 juni

23 000 jobb, finansieringen av vår välfärd och framtidens investeringar. Få saker är viktigare för välståndet i Halland än ett Europa som fungerar. Tillgång till den inre marknaden, utrikeshandel är bara några exempel på varför Halland gynnas av ett starkt Europa.
ARTICLE — 10 April 2024

Nu behöver Halland en politik för tillväxt

Det är fel tid för Regeringen att fortsätta hålla i skattepengarna. Den 15 april presenteras vårändringsbudgeten för 2024. Det finns nu alla möjligheter till en mer offensiv politik med reformer och investeringar som skapar bättre förutsättningar för tillväxt.
EVENT — 25 March 2024

Infrastrukturlunch: Hallands företag behöver en fungerande infrastruktur

ARTICLE — 8 March 2024

Andelen kvinnliga företagare ökar i Halland – men stor potential för fler

Den 8 mars är internationella kvinnodagen. Med anledning av den presenterar Svenskt Näringsliv nya siffror som visar hur många kvinnor som är med och driver företag i Hallands kommuner.
ARTICLE — 26 February 2024

Tydlig vändning i det halländska näringslivet - optimismen ökar

Det har varit tuffa tider för många företag. De senast kvartalen har prognoserna för investeringar, försäljning och antal anställda i det halländska näringslivet varit mörka. Men nu kan det värsta vara över enligt en ny undersökning från Svenskt Näringslivs Företagarpanel.
ARTICLE — 9 February 2024

Hallands vägar behöver rustas

Det är dags att få fart på infrastrukturen. Hela det eftersatta underhållet ska återtas. Hallands vägar och järnvägar behöver rustas.
EVENT — 29 January 2024

Konjunkturlunch - det ekonomiska läget och företagens syn på konjunkturen

EVENT — 8 January 2024

Västsvensk Upphandlingsdag 2024

ARTICLE — 5 January 2024

Gymnasievalet 2024: Här är gymnasieprogrammen som ger jobb

Inom de kommande veckorna är det dags för Hallands niondeklassare att göra sitt gymnasieval. För att hjälpa elever att göra genomtänkta val har Ekonomifakta, som är en del av Svenskt Näringsliv, tagit fram statistik om personer som avslutat gymnasiet på sajten Gymnasiepejl.
ARTICLE — 20 December 2023

Så tror företagen i Halland om utvecklingen 2024 

Lågkonjunkturen är ett faktum och enligt Svenskt Näringslivs senaste Företagarpanel Halland ser företagen ytterligare nedgång i produktion/försäljning kommande år och fler än var fjärde ser att det föreligger risk för varsel/uppsägningar i det egna företaget.
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist