NYHET29 maj 2024

23 000 jobb är skäl nog att bry sig den 9 juni

23 000 jobb, finansieringen av vår välfärd och framtidens investeringar. Få saker är viktigare för välståndet i Halland än ett Europa som fungerar. Tillgång till den inre marknaden, utrikeshandeln och samarbeten med övriga Europa är avgörande för framtida tillväxt och välstånd i Halland.

Foto: Ernst Henry Photography & Canva

Halland utmärker sig genom sin handel och besöksnäring som ett län med stort utbyte med omvärlden. Länets företagare exporterar varje år varor och tjänster till EU:s inre marknad till ett värde av 38 miljarder kronor. 

Vårt medlemskap i EU stärker vår konkurrenskraft. Det ger oss tillgång till den inre marknaden och frihandelsavtal som vi inte hade kunnat förhandla fram på egen hand. Dessa avtal bidrar både till jobbskapande och utveckling av den lokala välfärden i Halland. 

Totalt beräknas handeln med EU skapa drygt 23 000 jobb hos länets exporterande företag och deras underleverantörer. Det motsvarar skatteintäkter som finansierar ytterligare drygt 6 000 jobb i offentlig sektor. Med andra ord är frihandel och samarbeten helt avgörande för ett växande Halland.  

Trots att det nästan är 30 år sedan Sverige gick med i EU finns det dock fortfarande en rad hinder som försvårar för våra halländska företag att växa och investera. Det är uppenbart att EU-regleringar emellanåt blir för långtgående och att besluten ibland omfattar sådant som borde lämnas åt de nationella regeringarna. Svenska företag lever med sådana exempel varje dag. 

Idag håller Europa på att bli ifrånsprunget. Våra företag växer 40 procent långsammare än företagen i USA. Precis samma sak gäller investeringar, särskilt i digitalisering och teknologi. Det riskerar att få stora konsekvenser även för Sverige. Utvecklingen måste brytas och Europa behöver få fart på tillväxten.  

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet. Då har du en möjlighet att forma den politiska inriktningen för hela Europa. Trots att EU kan uppfattas som avlägset och komplicerat, påverkar dess beslut och lagstiftning i hög grad våra vardagsliv.  

Våra företag, 23 000 arbetstillfällen och finansieringen av välfärden i Halland är beroende av den inre marknaden, handel och samarbeten med övriga Europa. För att stärka våra halländska företag, säkra våra jobb och framtida tillväxt så krävs ett EU som fungerar.  

Kristian Ryberg
Regionchef

EU
Skriven avKristian Ryberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist