LogoLogo
LogoLogo

Carola Ekblad

Digital policy

Latest Articles byCarola Ekblad

COMMENT — 12 November 2020

Remiss av Ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal SOU 2020:51

ARTICLE — 9 November 2020

A data strategy for Europe that supports technological capacity but combats technological protectionism

The European Commission is expected to present its proposal for a new Data Governance Act the 18th of November. This is the first part of the European data strategy. 
Digitalisering.jpg
Digitalisering.jpg
ARTICLE — 9 November 2020

EU: Ny datastrategi måste motverka teknologisk protektionism

För att svenska företag ska klara internationell konkurrens krävs effektiv och säker datahantering. EU-kommissionens förslag till ny datastyrningslag måste ha fokus på att stödja teknologiska kapacitet, men motverka teknologisk protektionism, skriver Carola Ekblad, digital policy.
vid dator 16 9
vid dator 16 9
ARTICLE — 22 September 2020

Kommentar till EU-kommissionens nya Digital Service Act

EU-kommissionens nya Digital Service Act (DSA) syftar till att föreslå nya och reviderade regler för de digitala tjänsterna.
Digitalisering
Digitalisering
ARTICLE — 17 September 2020

Commentary on the Digital Services Act

The European Commission, through its new ‘Digital Service Act’ (DSA) is proposing novel and revised rules for digital services. In particular, these will address the responsibilities and obligations of digital services and strengthen supervision of digital services in the EU.
Dator
Dator
ARTICLE — 25 June 2020

Swedish Enterprise is contributing to EU:s data strategy

Work is currently underway on the EU's data strategy, looking at how best to utilise data within the internal market. Swedish Enterprise is contributing to this work, among other things, by highlighting the needs and desires of the business sector, and has recently responded to a consultation on the EU Commission's ongoing work, writes Carola Ekblad, Digital policy.
Digitalisering
Digitalisering
ARTICLE — 1 June 2020

Europas digitala omvandling får företagens stöd

Svenskt Näringsliv är positiv till EU:s plan att skapa en gemensam digital inre marknad. Färre tekniska och rättsliga hinder och kompetenssatsningar är viktiga inslag i strategin.
Digitalisering
Digitalisering
COMMENT — 21 April 2020

PTS förslag om nya föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare.

Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist