Carola Ekblad

Digital policy

Latest Articles by Carola Ekblad

COMMENT — 8 June 2022

Remiss av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data (dataakten), COM(2022) 68

ARTICLE — 23 May 2022

Swedish Enterprise’s position on the Data Act Proposal

The Confederation of Swedish Enterprise has responded to the European Commission’s consultation process on a new Regulation on harmonised rules for fair access to, and use of, data (the Data Act).
ARTICLE — 19 May 2022

Slopa regler om tvingande datadelning

Tvingande datadelning innebär att företag i sektorer där det inte finns några problem regleras utan skälig motivering, skriver Svenskt Näringslivs experter, apropå en EU-förordning.
ARTICLE — 7 April 2022

The EU’s work on sustainable products must go hand-in-hand with strengthened European competitiveness 

Swedish Enterprise’s preliminary comments on the European Commission’s Sustainable Product Initiative 
ARTICLE — 5 April 2022

EU:s lagförslag för hållbara produkter måste gå hand i hand med stärkt europeisk konkurrenskraft

EU:s lagförslag är ett viktigt steg mot en mer cirkulär ekonomi. Det får stor betydelse för näringslivet. Centralt är att de nya reglerna stärker europeisk konkurrenskraft, skriver Svenskt Näringslivs experter.
ARTICLE — 30 March 2022

Transatlantic relations and digital issues 

How should Europe and the US best cooperate on digital issues? This is a question that will be discussed when ministers from Sweden and other “Digital Frontrunners” - the so-called D9+ countries - gather in Prague next week.
ARTICLE — 25 March 2022

Transatlantiska relationer och digitala frågor

Hur ska Europa och USA samarbete i digitala frågor? Den frågan kommer att diskuteras när ministrar från Sverige och andra länder i digital framkant, de så kallade D9+ länderna, samlas i Prag i nästa vecka.
ARTICLE — 1 March 2022

The Data Act - with new rules for all sectors as regard the rights to use data 

The second piece of legislation of The European strategy for data, the Data Act, has been published. The Confederation of Swedish Enterprise emphasizes the importance of rules that are proportionate and - as far as possible - principle-based and technology-neutral.
ARTICLE — 23 February 2022

DSA – ett nytt ramverk för den digitala ekonomin 

EU: Arbetet med att modernisera och harmonisera ansvars- och säkerhetsreglerna för leverantörer av digitala tjänster är inne i sin slutfas. Svenskt Näringsliv vill se proportionerliga och förutsägbara regler som bidrar till innovation och ett bra investeringsklimat.
ARTICLE — 25 January 2022

EU: Trycket hårdnar att få klart regelverk för digital marknad

Lagen om digitala marknader är en grundbult i EU:s digitala strategi. Lagstiftningsarbetet pågår för fullt. För Svenskt Näringsliv är det viktigt att lagen är rättssäker och har regler som är proportionerliga som gynnar innovation, effektivitet och investeringsvilja.
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist