Carola Ekblad

Digital policy

Latest Articles by Carola Ekblad

COMMENT — 30 August 2023

Frågor om dagens och framtidens utmaningar på konnektivitetsområdet (Fi2023/01693)

ARTICLE — 29 June 2023

EU överens om ny datalag

EU:s lagstiftande parter har kommit överens om nya regler som bland annat reglerar vem som kan komma åt och dela data som genereras av uppkopplade produkter. Positivt är att förslaget ger möjlighet för företag att under vissa förutsättningar vägra dela kommersiellt känsliga data med andra.
ARTICLE — 24 May 2023

Stepping up work with other digitally advanced countries at the digital forefront

The D9+, a ministerial group of digitally leading EU countries, has an important role to play in ensuring that new regulatory frameworks encourage investment and innovation by businesses.
ARTICLE — 10 May 2023

Arbetet med andra länder i digital framkant ska intensifieras

D9+, en ministergrupp för digitalt ledande EU-länder, har en viktig roll att spela för att nya regelverk främjar investerings- och innovationsviljan hos företag, skriver Carola Ekblad, Michaela Sand och Carolina Brånby.
ARTICLE — 21 April 2023

Disclosure of trade secrets should only be done with the consent of the trade secret holder

Trialogue discussions to finalise the Data Act are currently in full swing, with the aim of completing the work by the summer.
ARTICLE — 20 April 2023

EU:s nya datalag saknar samtyckeskrav

Det ligger goda intentioner bakom EU:s nya datalag, men det finns fortfarande allvarliga brister att hantera. Det skriver Carola Ekblad, expert på digital policy, och Christina Wainikka, expert på immaterialrätt.
ARTICLE — 2 March 2023

Datalagen hade inte klarat EU:s konkurrenskraftskontroll

Datalagen får negativa ekonomiska konsekvenser för det europeiska näringslivet. Trots det fortsätter den politiska beslutsprocessen, skriver Carola Ekblad.
ARTICLE — 27 January 2023

Creating a framework for increasing B2G data sharing in the Data Act

The Confederation of Swedish Enterprise welcomes the Swedish Presidency’s work in the Council and the corresponding work in the European Parliament in the proposed Data Act to find appropriate wording, clarifications and necessary amendments.
ARTICLE — 26 October 2022

Ensure the proper application of the Trade Secrets Directive in the Data Act

With the Data Act, the European Commission has proposed a comprehensive regulation to establish a horizontal framework for industrial, non-personal data sharing in the European Union. The regulation will bring a significant change to the business environment.
ARTICLE — 26 September 2022

Protection of trade secrets must be enshrined in the Data Act

Proposals for a new data act should, as far as possible, allow businesses to share data based on trust and freedom of contract. Rules on mandatory data sharing must not contradict union laws that protect other interests, especially the protection of privacy, security and trade secrets.
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist