Carola Ekblad

Digital policy

Latest Articles by Carola Ekblad

ARTICLE — 22 April 2024

Nu måste EU:s digitala regelverk landa

En effektiv och enhetlig implementeringen av det digitala regelverket är central för EU:s konkurrenskraft, skriver Carola Ekblad, expert digital policy.
ARTICLE — 16 February 2024

Så fungerar EU:s regelverk för digitala tjänster

Rättsakten om en inre marknad för digitala tjänster, DSA, har redan smygstartat. Men från och med den 17 februari 2024 ska den tillämpas fullt ut.
ARTICLE — 3 January 2024

Rapporter: Så ska ditt företag klara EU:s nya digitala regelverk

EU har arbetat fram flera förordningar inom det digitala området. I två nya rapporter finns tips och matnyttig information om de omvälvande reformerna.
REPORT — 3 January 2024

Digital Services Act & Digital Markets Act – vad gäller?

REPORT — 3 January 2024

Data Act, Data Governance Act och Open Data Directive – vad innebär de nya reglerna?

COMMENT — 6 November 2023

Remiss av promemorian Genomförande av EU:s dataförvaltningsförordning (

COMMENT — 30 August 2023

Frågor om dagens och framtidens utmaningar på konnektivitetsområdet (Fi2023/01693)

COMMENT — 30 August 2023

Delbetänkande En inre marknad för digitala tjänster –ansvarsfördelning mellan myndigheter (SOU 2023:2)

ARTICLE — 29 June 2023

EU överens om ny datalag

EU:s lagstiftande parter har kommit överens om nya regler som bland annat reglerar vem som kan komma åt och dela data som genereras av uppkopplade produkter. Positivt är att förslaget ger möjlighet för företag att under vissa förutsättningar vägra dela kommersiellt känsliga data med andra.
ARTICLE — 24 May 2023

Stepping up work with other digitally advanced countries at the digital forefront

The D9+, a ministerial group of digitally leading EU countries, has an important role to play in ensuring that new regulatory frameworks encourage investment and innovation by businesses.
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist