NYHET22 april 2024

Nu måste EU:s digitala regelverk landa

En effektiv och enhetlig implementeringen av det digitala regelverket är central för EU:s konkurrenskraft, skriver Carola Ekblad, expert digital policy.

Carola Ekblad, expert digital policy.Foto: Stefan Tell

D9+ samlar tolv likasinnade och digitalt ambitiösa länder: Belgien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Spanien och Sverige. Nyligen träffades D9+ och B9+, som samlar ovan nämnda länders näringslivsorganisationer, för att diskuterade prioriteringar för ett digitalt Europa. Detta D9+& B9+ möte hölls i Dublin. Irländarna hade inför mötet även anordnat en välbesökt konferens på temat Digitalt Europa.

Enigheten från paneldeltagarna på konferensen och mötesdeltagarna från D9+ och B9+ var slående – det krävs en europeisk samstämmighet när det digitala regelverket genomförs.

Ett överväldigande regelverk som nu måste landa, samt krav på återhållsamhet när det kommer till ytterligare regler, var ett av flera viktiga budskap som Svenskt Näringsliv med kollegor i B9+ ansåg måste prioriteras för ett öppet, konkurrenskraftigt och motståndskraftigt digitalt Europa.

D9+ och B9+ har i flera frågor en enad syn om vad som behöver göras. Men det är viktigt att samtalen också leder till handling. Ett steg i rätt riktning är den deklaration som digitaliseringsminister Erik Slottner och hans europeiska kollegor undertecknade vid mötet i Dublin.

Nästa D9+ och B9+ kommer att vara i Köpenhamn i slutet av september månad.

Reglering av digitala plattformar
Skriven avCarola Ekblad
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist