NYHET3 januari 2024

Rapporter: Så ska ditt företag klara EU:s nya digitala regelverk

EU har arbetat fram flera förordningar inom det digitala området. I två nya rapporter finns tips och matnyttig information om de omvälvande reformerna.

Carola Ekblad, expert digital policy.Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

EU-kommissionen vill göra detta årtionde till EU:s digitala decennium. Den uttalade ambitionen är att stärka EU:s digitala oberoende och sätta egna standarder snarare än att följa andra.

När the Digital Markets Act diskuterades för några veckor sedan konkluderade en representant för EU-kommissionen: ”Society will change dramatically”

EU har under de senaste åren arbetat fram flera omvälvande förordningar. När till exempel the Digital Markets Act diskuterades för några veckor sedan konkluderade en representant för EU-kommissionen: ”Society will change dramatically”.

Påtagligt och oroande är dock att få, sannolikt ingen, kan säga hur detta och de andra nyaste regelverken kommer att påverka samhället och EU:s konkurrenskraft.  

För näringslivet gäller nu att sätta sig in i de nya regelverken i takt med att de träder i kraft. För att underlätta det arbetet har Svenskt Näringsliv tagit fram två rapporter som kortfattat beskriver några av de nyaste omvälvande regelverken inom dataekonomin.

Den första rapporten fokuserar på the Data Act, men den berör också the Data Governance Act och the Open Data Directive. Den andra rapporten fokuserar på the Digital Services Act och the Digital Markets Act.

Rapporterna går igenom centrala delar av regelverket ur ett företagsperspektiv, inklusive information om när olika delarna i regelverket ska börja tillämpas och tillämpliga sanktioner. Rapporterna tar också upp vilka företag/branscher som i huvudsak berörs samt tänkbara åtgärder och checklistor.

Reglering av digitala plattformar
Skriven avCarola Ekblad
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist