Rapport3 januari 2024

Data Act, Data Governance Act och Open Data Directive – vad innebär de nya reglerna?

Rapporten fokuserar på the Data Act men berör även the Data Governance Act och the Open Data Directive. Rapporten beskriver rättsakternas påverkan för de företag som i huvudsak berörs. Rapporten innehåller också checklistor och tänkbara generella åtgärder/lösningar för de olika företagen.

  • Data Act tar sikte på data som skapas genom användningen av uppkopplade produkter och tjänster som hör ihop med de uppkopplade produkterna.
  • Data Governance Act ska dels öka tillgången till data som myndigheter har, dels skapa förutsättningar för en dataförmedlingsmarknad.
  • Open Data Directive handlar mer om medlemsstaternas skyldighet att göra det möjligt för företag och privatpersoner att använda data som myndigheter och andra offentliga aktörer har.
Skriven avCarola Ekblad
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist