Reglering av digitala plattformar

Den traditionella linjära företagsmodellen innebär att ett företag saluför sin tjänst eller produkt till kunder. Den plattformsbaserade affärsmodellen inkluderar en ytterligare aktör, tillhandahållaren av plattformen, som via en digital plattform saluför företagets tjänster eller produkter tillsammans med tjänster eller produkter från andra företag. Plattformen bildar nätverk mellan aktörer som saluför och aktörer som efterfrågar produkter och tjänster på nätet. Ju fler användare av plattformen ju större potential att skapa maximalt värde för alla inblandade parter.

Senaste artiklarna

REMISSVAR — 7 mars 2022

Remiss av utkast till lagrådsremiss Anpassningar till EU:s marknadskontroll­förordning del 2

NYHET — 1 mars 2022

The Data Act - with new rules for all sectors as regard the rights to use data 

The second piece of legislation of The European strategy for data, the Data Act, has been published. The Confederation of Swedish Enterprise emphasizes the importance of rules that are proportionate and - as far as possible - principle-based and technology-neutral.
NYHET — 23 februari 2022

DSA – ett nytt ramverk för den digitala ekonomin 

EU: Arbetet med att modernisera och harmonisera ansvars- och säkerhetsreglerna för leverantörer av digitala tjänster är inne i sin slutfas. Svenskt Näringsliv vill se proportionerliga och förutsägbara regler som bidrar till innovation och ett bra investeringsklimat.
NYHET — 25 januari 2022

EU: Trycket hårdnar att få klart regelverk för digital marknad

Lagen om digitala marknader är en grundbult i EU:s digitala strategi. Lagstiftningsarbetet pågår för fullt. För Svenskt Näringsliv är det viktigt att lagen är rättssäker och har regler som är proportionerliga som gynnar innovation, effektivitet och investeringsvilja.
NYHET — 27 oktober 2021

Business in D9+ share ambition to enable further digital and green innovation  

Business organisations present a joint statement to the D9+ Ministerial meeting, Luxembourg, October 27, 2021, which highlights that D9+ ambitions matter to business and a green, digital transition.
NYHET — 25 oktober 2021

Sverige bör gå i bräschen för digital och grön omställning 

Ledande EU-länder inom digitalisering har siktet inställt på grön omställning när de möts i Luxembourg. Sverige bör ta på sig ledartröjan i överläggningarna, anser tre experter från Svenskt Näringsliv.
NYHET — 9 september 2021

Comments on the forthcoming Data Act from the Confederation of Swedish Enterprise 

Ahead of the announced Data Act the EU Commission published an impact assessment.
SKRIVELSE — 9 september 2021

Comments on the forthcoming Data Act from the Confederation of Swedish Enterprise

NYHET — 30 augusti 2021

Regler som tvingar företag att ge upp data för allmänintresset

EU-kommissionen har publicerat en konsultation som företag kan besvara fram till fredag den 3 september. Konsultationen rör en kommande datalag som syftar till att effektivisera användningen av data på den inre marknaden.
NYHET — 25 maj 2021

The EU’s updated industrial strategy - a review

On 5 May 2021, the European Commission presented its updated industrial strategy, which will pave the way for European business policy in the coming years. In this article, we analyse the proposals in depth, and comment on the various parts of the strategy, which span a large number of issues.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist