LogoLogo
LogoLogo

Reglering av digitala plattformar 

Onlineplattformar ger företagare stora möjligheter till snabbt och effektivt tillträde till EU:s konsumentmarknader. Därför har de blivit ett måste för miljontals företag. Dessutom genererar de merparten av internettrafiken för företag av alla storlekar. 

Senaste artiklarna

REMISSVAR — 4 mars 2020

Promemorian med bestämmelser som kompletterar Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2019/1150 av den 20 juni 2019 om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster

RAPPORT — 16 december 2019

Trends in digital reporting - future developments of information transfer between businesses and governments

REMISSVAR — 18 oktober 2019

Remiss av promemorian Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter

REMISSVAR — 9 oktober 2019

Finansdepartementets Promemoria Ändring av tidpunkten för första tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i enhetligt elektroniskt format

REMISSVAR — 28 maj 2019

Frågeställningar med anledning av en framtida digital strategi för Europa

NYHET — 22 februari 2019

Akut att stoppa cyberbrottsligheten – så ska det gå till

I ljuset av den stora säkerhetsläckan från 1177 Vårdguiden är frågan hur Sverige ska stärka sin IT-säkerhet viktigare än någonsin. På Näringslivets Säkerhetsdelegations årsmöte diskuterades hur svenska företag och myndigheter kan arbeta för att stå emot den växande cyberbrottsligheten.
Brott på nätet, hacker
Brott på nätet, hacker
NYHET — 13 september 2018

Ingen kan tycka att upphovsrättens problem är lösta

Det är få frågor inom immaterialrätten som väcker så heta känslor som förändringar i det upphovsrättsliga skyddet. Diskussionen kring den omröstning som skedde i EU-parlamentet den 12 september visar detta med önskvärd tydlighet.
Upphovsrätten.
Upphovsrätten.
NYHET — 10 april 2018

Delning av data gynnar samhället och näringslivet

Securitas delar idag inte särskilt stora mängder data – men det svenska säkerhetsföretaget skulle kunna dela mer, till polis och andra myndigheter. De är också intresserade av att ta del av mer myndighetsdata. "Det skulle bidra till ett säkrare och tryggare samhälle och vi skulle kunna förbättra vår responsförmåga", säger Martin Althén, CIO på Securitas.
Martin Alten
Martin Alten
NYHET — 26 april 2017

”Vi måste öppna upp den digitala marknaden”

Digitaliseringen kan frigöra hundratals miljarder euro i ökad tillväxt inom Europa. Men regelverket är för krångligt och stjäl fokus från företagens verksamhet. Det menar Carolina Brånby, jurist och policyansvarig på Svenskt Näringsliv. ”Vi måste ge företagen arbetsro”, säger hon.
Carolina Brånby, jurist och policyansvarig på Svenskt Näringsliv
Carolina Brånby, jurist och policyansvarig på Svenskt Näringsliv
NYHET — 7 november 2016

EU-kommissionen tog inte chansen

Förslaget till modernisering av EU:s upphovsrättsreglering blev inte det framåtblickande helhetsgrepp man hade kunnat hoppas på. I stället för att gå till grunden med upphovsrättens roll för en välfungerande digital inre marknad har EU-kommissionen presterat ett hopkok av detaljregleringar – i många fall direkt företagsfientliga. Det skriver Patrick Krassén, ansvarig för immaterialrättsfrågor.
patrick_krassen.png
patrick_krassen.png
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist