Reglering av digitala plattformar

Den traditionella linjära företagsmodellen innebär att ett företag saluför sin tjänst eller produkt till kunder. Den plattformsbaserade affärsmodellen inkluderar en ytterligare aktör, tillhandahållaren av plattformen, som via en digital plattform saluför företagets tjänster eller produkter tillsammans med tjänster eller produkter från andra företag. Plattformen bildar nätverk mellan aktörer som saluför och aktörer som efterfrågar produkter och tjänster på nätet. Ju fler användare av plattformen ju större potential att skapa maximalt värde för alla inblandade parter.

Senaste artiklarna

REMISSVAR — 30 augusti 2023

Delbetänkande En inre marknad för digitala tjänster –ansvarsfördelning mellan myndigheter (SOU 2023:2)

NYHET — 20 juni 2023

Ny rapport synar effekterna av EU:s nyaste digitala regelverk

EU kommissionens satsning på det digitala årtiondet har lett till flera regler i den digitala ekonomin. Svenskt Näringsliv belyser effekterna av några av de mest centrala regelverken ur ett näringslivsperspektiv.
RAPPORT — 19 juni 2023

New Regulations in Europe’s Digital Economy: Design, Structure, Trade and Economic Effects

NYHET — 10 maj 2023

Många företag oroliga inför parlamentets AI-omröstning

Många företag håller just nu andan inför parlamentets kommande omröstning om AI-lagen. Och kanske borde många fler av oss göra detsamma? Mycket står på spel för hur vi ska kunna dra nytta av AI i Europa i framtiden.
NYHET — 10 maj 2023

Arbetet med andra länder i digital framkant ska intensifieras

D9+, en ministergrupp för digitalt ledande EU-länder, har en viktig roll att spela för att nya regelverk främjar investerings- och innovationsviljan hos företag, skriver Carola Ekblad, Michaela Sand och Carolina Brånby.
REMISSVAR — 7 mars 2022

Remiss av utkast till lagrådsremiss Anpassningar till EU:s marknadskontroll­förordning del 2

NYHET — 1 mars 2022

The Data Act - with new rules for all sectors as regard the rights to use data 

The second piece of legislation of The European strategy for data, the Data Act, has been published. The Confederation of Swedish Enterprise emphasizes the importance of rules that are proportionate and - as far as possible - principle-based and technology-neutral.
NYHET — 23 februari 2022

DSA – ett nytt ramverk för den digitala ekonomin 

EU: Arbetet med att modernisera och harmonisera ansvars- och säkerhetsreglerna för leverantörer av digitala tjänster är inne i sin slutfas. Svenskt Näringsliv vill se proportionerliga och förutsägbara regler som bidrar till innovation och ett bra investeringsklimat.
NYHET — 25 januari 2022

EU: Trycket hårdnar att få klart regelverk för digital marknad

Lagen om digitala marknader är en grundbult i EU:s digitala strategi. Lagstiftningsarbetet pågår för fullt. För Svenskt Näringsliv är det viktigt att lagen är rättssäker och har regler som är proportionerliga som gynnar innovation, effektivitet och investeringsvilja.
NYHET — 27 oktober 2021

Business in D9+ share ambition to enable further digital and green innovation  

Business organisations present a joint statement to the D9+ Ministerial meeting, Luxembourg, October 27, 2021, which highlights that D9+ ambitions matter to business and a green, digital transition.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist