LogoLogo
LogoLogo

Reglering av digitala plattformar 

Onlineplattformar ger företagare stora möjligheter till snabbt och effektivt tillträde till EU:s konsumentmarknader. Därför har de blivit ett måste för miljontals företag. Dessutom genererar de merparten av internettrafiken för företag av alla storlekar. 

Senaste artiklarna

NYHET — 28 januari 2021

Nya regler för digitala tjänster

EU-kommissionen har presenterat ett lagförslag som reglerar den inre marknaden för digitala tjänster. ”Regelarbetet behöver bedrivas omsorgsfullt för att skydda grundläggande rättigheter och hindra osund konkurrens”, skriver Svenskt Näringslivs experter.
RAPPORT — 22 januari 2021

EU:s datastrategi och datadelning

NYHET — 22 september 2020

Kommentar till EU-kommissionens nya Digital Service Act

EU-kommissionens nya Digital Service Act (DSA) syftar till att föreslå nya och reviderade regler för de digitala tjänsterna.
SKRIVELSE — 22 september 2020

Positionspapper Digital Services Act

REMISSVAR — 4 mars 2020

Promemorian med bestämmelser som kompletterar Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2019/1150 av den 20 juni 2019 om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster

RAPPORT — 16 december 2019

Trends in digital reporting - future developments of information transfer between businesses and governments

REMISSVAR — 18 oktober 2019

Remiss av promemorian Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter

REMISSVAR — 9 oktober 2019

Finansdepartementets Promemoria Ändring av tidpunkten för första tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i enhetligt elektroniskt format

REMISSVAR — 28 maj 2019

Frågeställningar med anledning av en framtida digital strategi för Europa

NYHET — 22 februari 2019

Akut att stoppa cyberbrottsligheten – så ska det gå till

I ljuset av den stora säkerhetsläckan från 1177 Vårdguiden är frågan hur Sverige ska stärka sin IT-säkerhet viktigare än någonsin. På Näringslivets Säkerhetsdelegations årsmöte diskuterades hur svenska företag och myndigheter kan arbeta för att stå emot den växande cyberbrottsligheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist