Reglering av digitala plattformar

Den traditionella linjära företagsmodellen innebär att ett företag saluför sin tjänst eller produkt till kunder. Den plattformsbaserade affärsmodellen inkluderar en ytterligare aktör, tillhandahållaren av plattformen, som via en digital plattform saluför företagets tjänster eller produkter tillsammans med tjänster eller produkter från andra företag. Plattformen bildar nätverk mellan aktörer som saluför och aktörer som efterfrågar produkter och tjänster på nätet. Ju fler användare av plattformen ju större potential att skapa maximalt värde för alla inblandade parter.

Senaste artiklarna

NYHET — 22 april 2024

Nu måste EU:s digitala regelverk landa

En effektiv och enhetlig implementeringen av det digitala regelverket är central för EU:s konkurrenskraft, skriver Carola Ekblad, expert digital policy.
NYHET — 16 februari 2024

Så fungerar EU:s regelverk för digitala tjänster

Rättsakten om en inre marknad för digitala tjänster, DSA, har redan smygstartat. Men från och med den 17 februari 2024 ska den tillämpas fullt ut.
NYHET — 3 januari 2024

Rapporter: Så ska ditt företag klara EU:s nya digitala regelverk

EU har arbetat fram flera förordningar inom det digitala området. I två nya rapporter finns tips och matnyttig information om de omvälvande reformerna.
REMISSVAR — 30 augusti 2023

Delbetänkande En inre marknad för digitala tjänster –ansvarsfördelning mellan myndigheter (SOU 2023:2)

NYHET — 20 juni 2023

Ny rapport synar effekterna av EU:s nyaste digitala regelverk

EU kommissionens satsning på det digitala årtiondet har lett till flera regler i den digitala ekonomin. Svenskt Näringsliv belyser effekterna av några av de mest centrala regelverken ur ett näringslivsperspektiv.
RAPPORT — 19 juni 2023

New Regulations in Europe’s Digital Economy: Design, Structure, Trade and Economic Effects

NYHET — 10 maj 2023

Många företag oroliga inför parlamentets AI-omröstning

Många företag håller just nu andan inför parlamentets kommande omröstning om AI-lagen. Och kanske borde många fler av oss göra detsamma? Mycket står på spel för hur vi ska kunna dra nytta av AI i Europa i framtiden.
NYHET — 10 maj 2023

Arbetet med andra länder i digital framkant ska intensifieras

D9+, en ministergrupp för digitalt ledande EU-länder, har en viktig roll att spela för att nya regelverk främjar investerings- och innovationsviljan hos företag, skriver Carola Ekblad, Michaela Sand och Carolina Brånby.
REMISSVAR — 7 mars 2022

Remiss av utkast till lagrådsremiss Anpassningar till EU:s marknadskontroll­förordning del 2

NYHET — 1 mars 2022

The Data Act - with new rules for all sectors as regard the rights to use data 

The second piece of legislation of The European strategy for data, the Data Act, has been published. The Confederation of Swedish Enterprise emphasizes the importance of rules that are proportionate and - as far as possible - principle-based and technology-neutral.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist