NYHET20 juni 2023

Ny rapport synar effekterna av EU:s nyaste digitala regelverk

EU-kommissionens satsning på det digitala årtiondet har lett till flera regler i den digitala ekonomin. Svenskt Näringsliv belyser effekterna av några av de mest centrala regelverken ur ett näringslivsperspektiv. ”Resultatet kan bli att europeiska företag och användare blir berövade på tillgång till den främsta teknologin”, säger Carola Ekblad, expert digital policy.

Carola Ekblad, expert digital policy, och Ingrid Serup, expert, handelspolitik.

De mest centrala nya digitala förordningarna är Förordningen om digitala marknader (DMA), Förordningen om digitala tjänster (DSA), Datalagen (Data Act) och AI-lagen (AI Act).

Dessa kommer att ha en betydande inverkan på både företagens och myndigheternas arbete. Deras syfte är bland annat att skydda konsumenter och skapa en bättre konkurrenssituation mellan företag. Men det finns också problem med lagarnas framtagande och utformning. Därför har European Centre for International Political Economy (ECIPE) fått i uppdrag av Svenskt Näringsliv att analysera regelverken.

– EU gör nu en chansning. Allt hårdare digitala regleringar i Europa än på andra avancerade marknader kan komma att bromsa upp teknikutvecklingen i unionen, säger Carola Ekblad, expert digital policy.

Rapporten fokuserar på utformning och struktur i förordningarna samt handelspolitiska och ekonomiska effekter. Den innehåller också rekommendationer som politiker och tjänstemän kan arbeta vidare med.

Ingrid Serup, expert, handelspolitik, menar att de potentiella effekterna på handel och handelspolitik försummas rutinmässigt i förslagen och konsekvensanalyserna. Det är anmärkningsvärt med tanke på att digitala tjänster är av stor betydelse för den europeiska ekonomin och att företag inom EU är konkurrenskraftiga inom dessa tjänster.

– Framtida konsekvensutredningar bör ta mer hänsyn till det faktum att nya regler kan påverka den internationella handeln och därmed Europas internationella konkurrenskraft, säger Ingrid Serup.

En följande rapport kommer kartlägga hur handelsflöden påverkas av lagarna.

DataanvändningDataskyddDen inre marknadenFrihandel och handelspolitikReglering av digitala plattformar
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist