Fredrik Carlgren

Nationalekonom

Nationalekonom på skatteavdelningen

Fredrik Carlgren skriver även i bloggen Fokus på skatterna.

Latest Blog posts by Fredrik Carlgren

Latest Articles by Fredrik Carlgren

REPORT — 10 July 2024

Alla vinner på sänkt marginalskatt

REPORT — 31 May 2024

Skattebaseffekter av värnskattens avskaffande

ARTICLE — 24 May 2024

Sänkt värnskatt en bra affär för Sverige

Avskaffandet av värnskatten har betalat sig själv två gånger om. Regeringen borde dra lärdom av detta och slopa avtrappningen av jobbskatteavdraget, skriver tre företrädare för Svenskt Näringsliv på SvD Debatt.
BLOG POST — 7 May 2024

Sveriges skatter ur ett amerikanskt perspektiv

COMMENT — 17 April 2024

Promemorian Avtrappat ränteavdrag för vissa lån

COMMENT — 25 March 2024

En skattefri grundnivå för sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring

COMMENT — 15 March 2024

Promemorian Teknisk översyn av vissa indexeringsbestämmelser

COMMENT — 11 January 2024

Tillfälligt höjt tak för rotavdraget

COMMENT — 11 January 2024

Vissa förslag om kompensation m.m. till personer födda 1957 och 1959 på grund av höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag

BLOG POST — 8 December 2023

Bild av skenande inkomstskillnader ifrågasatt

Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist