Fredrik Carlgren

Nationalekonom

Nationalekonom på skatteavdelningen

Fredrik Carlgren skriver även i bloggen Fokus på skatterna.

Latest Blog posts by Fredrik Carlgren

Latest Articles by Fredrik Carlgren

COMMENT — 11 January 2024

Tillfälligt höjt tak för rotavdraget

COMMENT — 11 January 2024

Vissa förslag om kompensation m.m. till personer födda 1957 och 1959 på grund av höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag

BLOG POST — 8 December 2023

Bild av skenande inkomstskillnader ifrågasatt

ARTICLE — 8 November 2023

Hög tid att sänka marginalskatten

Efter de missade möjligheterna i årets budgetproposition bör regeringen snarast möjligt följa Finlands exempel och genomföra lättnader i de högsta marginalskatterna, skriver Fredrik Carlgren, nationalekonom, på Altinget.
COMMENT — 7 November 2023

SOU 2023:38 Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning

COMMENT — 21 September 2023

Pausad uppräkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2024

ARTICLE — 4 September 2023

Grumlad bild av skatteförändringar

Det nya jobbskatteavdraget är välkommet, men det är allvarligt att regeringen inte samtidigt slopar den så kallade avtrappningen av jobbskatteavdraget, skriver Fredrik Carlgren, nationalekonom på skatteavdelningen.
BLOG POST — 4 September 2023

Grumlad bild av skatteförändringar

BLOG POST — 28 August 2023

Backa inte från bra förslag

REPORT — 28 August 2023

Vägen mot en tillväxtorienterad arbetsbeskattning – Skattereformer för ett mer lagom Sverige

SCB har på Svenskt Näringslivs uppdrag analyserat budgeteffekterna av tre angelägna reformer i arbetsbeskattningen: ett förstärkt jobbskatteavdrag, ett avskaffande av jobbskatteavdragets avtrappning och en halvering av den statliga inkomstskatten.
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist