Patrik Karlsson

Senior Advisor Labour market

Policy overview of issues related to types of employment, and business needs for flexibility, labour migration and how the labour market functions. Also specialized in governmental introductory employment programs and the EU2020 process on the national level.

Latest Articles by Patrik Karlsson

REPORT — 11 June 2024

Vem gör vad inom arbetsmarknadspolitiken?

ARTICLE — 7 May 2024

Halverad användning av Arbetsförmedlingen när företagen rekryterar

För drygt 20 år sedan var det lika vanligt att företagen använde Arbetsförmedlingen som informella kontakter och nätverk när de rekryterade. Så är det inte längre. Andelen företag som försöker rekrytera via Arbetsförmedlingen har i princip halverats sedan dess, skriver experten Patrick Karlsson.
COMMENT — 18 March 2024

ILO:s rekommendation (nr 208) Quality apprenticeships

REPORT — 4 October 2023

Rubriker istället för reformer - reformeringen av Arbetsförmedlingen

REPORT — 27 September 2023

Rekrytering av internationell kompetens - arbetskraftsinvandringens betydelse för svenska företag

ARTICLE — 13 March 2023

Förnyad kritik mot Arbetsförmedlingen

Den reformering av Arbetsförmedlingen som har skett syftade till stor del till att Arbetsförmedlingen skulle stärka sitt fokus på sin myndighetsroll. Här finns uppenbarligen fortsatt arbete att göra, skriver Patrik Karlsson, policyexpert kompetensförsörjning.
REPORT — 22 February 2023

Vrid upp volymen - fler i arbetsmarknadsutbildningar som leder till jobb

ARTICLE — 11 January 2023

Rekrytering från utlandet ger fler jobb

Den internationella kompetensen som kommer till Sverige tar inte jobben från de som är arbetslösa. Det skriver Amelie Berg, arbetsmarknadsexpert, och Patrik Karlsson, policyexpert kompetensförsörjning, i en debattartikel.
ARTICLE — 7 October 2022

Arbetssökande fastnar hos Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har fått ett smalare uppdrag av politiken för att öka sin effektivitet. Det är positivt och välbehövligt. Ytterligare steg kommer behöva tas av den tillträdande regeringen, skriver Patrik Karlsson, policyexpert kompetensförsörjning.
REPORT — 29 June 2022

Danska reglering för utländsk arbetskraft - inget för svensk arbetsmarknad

Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist