LogoLogo
LogoLogo

Patrik Karlsson

Senior Advisor Labour market

Policy overview of issues related to types of employment, and business needs for flexibility, labour migration and how the labour market functions. Also specialized in governmental introductory employment programs and the EU2020 process on the national level.

Latest Articles by Patrik Karlsson

BLOG POST ‚ÄĒ 23 November 2021

Hög tid att reformera Arbetsförmedlingen

COMMENT ‚ÄĒ 12 November 2021

Remiss Ds 2021:27 Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet

REPORT ‚ÄĒ 1 June 2021

Näringslivsagenda mot kriminalitet inom arbetskraftsinvandringen

ARTICLE ‚ÄĒ 15 December 2020

Träffsäkra åtgärder krävs för att stoppa arbetskraftsexploatering

Arbetet mot arbetskraftsexploatering behöver stärkas, konstaterar Riksrevisionen i en granskning. Annars riskerar företag som erbjuder goda arbetsvillkor att slås ut.
REPORT ‚ÄĒ 30 November 2020

När pandemin satte stopp för arbetskraftsinvandringen

COMMENT ‚ÄĒ 24 November 2020

Remiss av Promemorian Krav på tidsbegränsade anställningars varaktighet för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt den tillfälliga lagen

REPORT ‚ÄĒ 19 October 2020

Allmän visstid ger större jobbchanser

Anställningsformen allmän visstidsanställning gör att det blir enkelt att anställa och är mycket viktig för att skapa vägar till fast förankring på arbetsmarknaden.
COMMENT ‚ÄĒ 2 September 2020

Direktåtkomst för Migrationsverket hos andra myndigheter

ARTICLE ‚ÄĒ 6 February 2020

"Positivt att utredning ser över kompetensutvisningar"

Regeringen och samarbetspartierna L och C tillsätter en utredning om arbetskraftsinvandring. Svenskt Näringsliv välkomnar att arbetskraftsinvandringen ska värnas och att utredningen inte ska lämna förslag om återinförd arbetsmarknadsprövning.
REPORT ‚ÄĒ 11 November 2019

A new model for flexibility and work life security

Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist