LogoLogo
LogoLogo

Emil Görnerup

Research and Innovation Policy Adviser

Head of policy for research and innovation

Emil Görnerup skriver även i bloggen Kompetensförsörjning.

Latest Articles by Emil Görnerup

ARTICLE — 3 December 2021

”Sverige behöver en forskningsminister”

Magdalena Andersson har presenterat sin regeringsförklaring. Ordet forskning nämndes inte en enda gång och området högre utbildning och forskning tappade sin taburett. Ett av världens mest forskningsintensiva länder har inte längre en forskningsminister, skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert.
REPORT — 17 November 2021

Fullt blås i dragskåpen? Så tycker företagen om Sverige som forskningsnation

ARTICLE — 29 September 2021

Forskarbrist hotar näringslivets klimatomställning

Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin har tagit tempen på Sverige som forskningsnation. Endast 1 av 100 forskningschefer ger den svenska forskningspolitiken högsta betyg. Ett underbetyg, konstaterar Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert.
ARTICLE — 16 August 2021

”Flera förslag i rätt riktning för svensk forskningsinfrastruktur”

Svenskt Näringsliv är positiv till flera förslag i en utredning om nationell forskningsinfrastruktur. Bland annat bör lärosäten som samverkar med näringslivet få större anslag.
COMMENT — 6 May 2021

Remiss av SOU 2020:59 Innovation som drivkraft - från forskning till nytta

ARTICLE — 18 December 2020

Viktiga satsningar i forskningsproppen

Regeringen har presenterat sin stora forsknings- och innovationsproposition för 2021-2024. Svenskt Näringsliv ser positivt på inriktningen mot ökad konkurrenskraft och attraktivitet för privata FoU-investeringar, skriver Ulrika Wallén, högskolepolitisk expert och Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert.
ARTICLE — 23 November 2020

Dags att Sverige återtar sin tätposition i forskningsligan

Kommande forskningsproposition har stor betydelse för att vända utvecklingen i Sverige, skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert.
ARTICLE — 5 May 2020

Offensiv forskningsproposition krävs för att rädda näringslivets FoU

Coronakrisen har slagit hårt mot kunskapsintensiva företag och många FoU-projekt skjuts upp. För att dämpa krisens effekter på näringslivets FoU krävs både akuta åtgärder och insatser i den kommande forskningspropositionen, skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert.
REPORT — 6 February 2020

Svenskt Näringslivs inspel till forskningspropositionen 2020

FoU-klimatet i Sverige är inte tillräckligt attraktivt. Det krävs kraftfulla reformer för att vända utvecklingen, en genomgripande och djärv omläggning av politiken. Det banar väg för starkare företagande, fler jobb och större välstånd.
REPORT — 24 January 2020

Spetsforskning i Sverige - Nivå, utveckling & attraktionskraft

Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist