Emil Görnerup

Research and Innovation Policy Adviser

Head of policy for research and innovation

Latest Articles by Emil Görnerup

ARTICLE — 22 May 2024

Det behövs en seriös debatt om svensk forskning

Ökade krav på akademin innebär inte en demokratisk nedmontering, skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert, i nättidningen Curie.
ARTICLE — 3 May 2024

Elektrifieringen kräver forskning i världsklass – läget är akut

Sverige står inför ett stort behov av samhällsutvecklande forskning och kompetens för att klara elektrifieringen, skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert.
ARTICLE — 12 April 2024

Viktiga förslag för internationalisering av svenska lärosäten

Sverige behöver en ny forskningspolitik som svarar upp mot en ny och osäkrare omvärld, skriver Mia Bernhardsen, avdelningschef kompetensförsörjning, och Emil Görnerup, forskningspolitisk expert.
COMMENT — 16 February 2024

Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

COMMENT — 16 February 2024

Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59) och Statlig forskningsfinansiering Underlagsrapporter (SOU 2023:19)

REPORT — 20 November 2023

Svenskt Näringslivs inspel till energiforskningspropositionen

ARTICLE — 26 October 2023

Sverige har inte råd med ytterligare en förlorad mandatperiod i forskningspolitiken

Utgångspunkten för en ny svensk innovationsmyndighet bör vara kommersialisering och nyttiggörande av viktig kunskap från akademin. Det skriver Emil Görnerup, ansvarig för forskning och innovation, i Esbri.
ARTICLE — 19 October 2023

Debatt: Det är dags att reformera den svenska forskningspolitiken

Kraftsamla på forskningsområden som är långsiktigt viktiga för Sverige. Och sätt in åtgärder mot kompetensbristen som hotar den svenska konkurrenskraften och innovationsförmågan, skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert, i en debattartikel i Tidningen Curie.
ARTICLE — 13 October 2023

”Viktiga förslag för att bryta stiltjen i svensk forskningspolitik”

Svensk forskning kan beskrivas som en långsam kris. Särskilt tre områden är bekymmersamma, skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert.
REPORT — 20 June 2023

En ny politik för en ny tid. Svenskt Näringslivs inspel till forskningspropositionen 2024

Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist