Johan Sjöberg

Säkerhets- och försvarspolitisk rådgivare

Säkerhet- och försvarspolicy

Latest Articles by Johan Sjöberg

ARTICLE — 29 February 2024

Så påverkas svenska företag av säkerhetsläget

Johan Sjöberg, ansvarig för säkerhets- och försvarspolicyfrågor, ger en lägesuppdatering om den säkerhets- och försvarspolitiska utvecklingen med särskilt fokus på hur Rysslands aggressionskrig i Ukraina påverkar svenska företag säkerhetspolitiskt och handelsmässigt.
ARTICLE — 26 February 2024

”Nu måste vi lägga in en högre växel”

Natomedlemskapet kräver en stark roll för näringslivet inom försörjningsberedskapen och totalförsvaret, skriver Johan Sjöberg, säkerhets- och försvarspolitisk rådgivare.
ARTICLE — 11 January 2024

Historien dömer oss hårt om vi inte stärker vår beredskap nu

Säkerhet, försvar och avskräckning är inte möjligt utan näringslivet. Nu måste vi gå från dikt till verklighet och leva upp till detta, skriver Johan Sjöberg, säkerhets- och försvarspolitisk rådgivare.
COMMENT — 20 December 2023

En modell för svensk försörjningsberedskap

ARTICLE — 21 November 2023

Säkerhetsläget: Nu krävs tydliga prioriteringar och snabb beslutskraft

Säkerhetsläget kräver att företag och myndigheter agerar nu. Det största felet vi kan göra är att vänta på den perfekta lösningen, skriver Johan Sjöberg, säkerhets- och försvarspolitisk rådgivare.
COMMENT — 6 November 2023

Vägledning för att identifiera samhällsviktig verksamhet som kan vara i behov av särskild kravställning

COMMENT — 1 November 2023

Förslag till nya föreskrifter om anmälan av utländska direktinvesteringar i vissa samhällsviktiga verksamheter

COMMENT — 3 October 2023

Promemorian Sveriges tillträde till vissa Natoavtal (Ds 2023:22)

ARTICLE — 11 September 2023

Ny lag om investeringsgranskning – silar vi mygg och sväljer kameler?

Lagen om kontroll av utländska investeringar riskerar att drabba vanliga företag utan att stoppa egentliga säkerhetshot, skriver Jonas Berggren, internationell analyschef, och Johan Sjöberg, ansvarig för säkerhets- och försvarspolicy.
COMMENT — 19 May 2023

Remiss om Viktiga samhällsfunktioner till stöd för arbetet med civil beredskap

Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist