LogoLogo
LogoLogo

Johan Olsson

Education Policy Manager

Manages policy overview for upper secondary and independent schools Covers quality and relevance of upper secondary education, and policies to ensure students are well-equipped to continue studies or join the workforce. Collaboration between the business sector and schools. Private school issues are related to the legal framework for their operation and to parents' and students' freedom of choice.

Latest Articles byJohan Olsson

COMMENT — 21 January 2021

Promemorian Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation

ARTICLE — 15 January 2021

Här är de bästa tipsen inför gymnasievalet

Coronapandemin försvårar gymnasievalet. Men hjälp finns att få. Nyligen publicerade Ekonomifakta sajten gymnasiepejl, där redovisas hur arbetsmarknadsläget har sett ut för tidigare gymnasieelever.
COMMENT — 21 December 2020

Remiss av promemorian En mer likvärdig och effektiv skoltillsyn

COMMENT — 4 December 2020

Underhandsberedning av förslag om kompetensinsatser vid korttidsarbete

COMMENT — 4 December 2020

Remiss SOU 2020:43 Betygsutredningen 2018

COMMENT — 30 November 2020

Utredningen om planering aoch dimensionering av komvux och gymnasieskola (SOU2020:33)

EVENT — 13 November 2020

Webbinarium: Yrkesutbildningens utmaningar

Vilka är problemen med den gymnasiala yrkesutbildningen och finns lösningarna i Lars Stjernkvists utredning?
ARTICLE — 24 September 2020

Boendesegregationen styr om valfriheten stryps

Segregationen är inte svensk skolas största utmaning. Vi borde alltid lägga mer tid och kraft på att förbättra elevernas resultat än på att diskutera hur eleverna ska sorteras, skriver utbildningsexperterna Magnus Wallerå och Johan Olsson.
REPORT — 28 August 2020

Gymnasierapporten 2020 - Attityder, antal och etablering

För att öka förståelsen om gymnasieskolan är det viktigt att förbättra kunskapen om eleverna som går i den. Varför de väljer som de gör, hur de ser på sin utbildning och vad de gör efter examen.
ARTICLE — 16 August 2020

Framtiden skapas tillsammans

"Framtiden ska vara ljus och inspirerande. Det är därför högst bekymmersamt att ungas oro för framtiden nu ökar", skriver Johan Olsson, utbildningspolitisk expert på Svenskt Näringsliv.
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist