Elias Skog

Expert - company and securities law, corporate governance

Mainly working in the field of company and securities law as well as matters on corporate governance.

Latest Articles by Elias Skog

ARTICLE — 23 April 2024

Proxy advisors must act responsibly

It is positive that proxy advisors are willing to engage but we remain concerned that proxy advisor recommendations still sometimes seem to ignore local and company specifics and best practices, write Maria Larsson and Elias Skog, corporate governance experts.
ARTICLE — 22 April 2024

Röstningsrådgivare måste ta större ansvar

Det är positivt att röstningsrådgivare, som ger rekommendationer om hur investerare ska rösta på bolagsstämmor, visar intresse för dialog, men det är oroande att de ibland förefaller strunta i lokala och bolagsspecifika förhållanden samt god praxis, skriver experterna Maria Larsson och Elias Skog.
COMMENT — 22 December 2023

Europeiska kommissionens förslag till förordning om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner

ARTICLE — 27 November 2023

EU proposals on payment terms: one size does not fit all

The European Commission’s proposals to limit payment periods between companies to a maximum of 30 days challenges the fundamental principles of the EU’s market economy.
ARTICLE — 3 July 2023

The Confederation of Swedish Enterprise welcomes dialogue on shares with differentiated voting rights

The Confederation of Swedish Enterprise welcomes the message from the proxy advisor ISS that ISS will not recommend against the discharge from liability of the directors in all Swedish companies having shares with differentiated voting rights.
ARTICLE — 3 July 2023

Svenskt Näringsliv välkomnar besked om aktier med olika röstvärde

Röstningsrådgivaren ISS:s besked att man inte kommer att rekommendera mot ansvarsfrihet för styrelseledamöter i alla svenska bolag som har aktier med olika röstvärde välkomnas av Svenskt Näringsliv.
ARTICLE — 29 June 2023

Oroande utveckling i Parlamentet beträffande förslag om aktier med utvidgad rösträtt

EU-parlamentet definierar just nu sin position och sitt mandat beträffande EU-kommissionens förslag till direktiv om strukturer med aktier med utvidgad rösträtt i företag som ansöker om att få sina aktier upptagna till handel på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag.
ARTICLE — 29 June 2023

Multiple-vote share proposal – worrying developments in the Parliament

The European Parliament is currently defining its position and mandate with respect to the European Commission’s proposal for a Directive on multiple-vote share structures in companies that seek the admission to trading of their shares on an SME growth market.
ARTICLE — 11 May 2023

Förslag om digitala stämmor ett föredöme

Justitiedepartementets förslag, som banar väg för helt digitala bolags- och föreningsstämmor, förtjänar att bli prövat i praktiken. Förslaget är modernt och teknikneutralt.
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist