REMISSVAR22 december 2023

Europeiska kommissionens förslag till förordning om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner

MOTTAGARE
Justitiedepartementet
Externt diarienummer
Ju2023/02232
Svenskt Näringslivs diarienummer
2023-169

Svenskt Näringsliv är kritisk till EU-kommissionens förslag om att begränsa näringsidkares möjlighet att själva bestämma villkoren för betalnings- och undersökningstider samt dröjsmålsränta och anser att dessa förslag, med hänsyn till subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen i EU-fördraget, samt den för all marknadsekonomi grundläggande avtalsfriheten, inte ska genomföras.Vidare är det Svenskt Näringslivs uppfattning att EU-kommissionens förslag om att i varje medlemsstat inrätta särskilda verkställighetsmyndigheter för att övervaka efterlevnaden av nämnda begränsningar, skulle medföra oförsvarliga ekonomiska och administrativa bördor för både företag och medlemsstater.Den konsekvensanalys som EU-kommissionen genomfört avseende förslagen är otillräcklig.

Ansvarig handläggareElias Skog
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist