Jonas Berggren

Chief Analyst International and EU Affairs

Latest Articles by Jonas Berggren

COMMENT — 22 January 2024

Särskilda exportkreditgarantier för Ukraina

ARTICLE — 16 January 2024

Europeisk ekonomisk säkerhet på rätt sätt

När EU:s strategi för europeisk ekonomisk säkerhet snart omsätts i konkreta förslag är det viktigt att den fokuserar på rätt saker: Att skapa förutsättningar att stärka vår ekonomi och internationella konkurrenskraft, skriver experterna Jonas Berggren och Henrik Isakson.
REPORT — 16 January 2024

Building security through competitiveness - position on EU economic security strategyy

ARTICLE — 11 September 2023

Ny lag om investeringsgranskning – silar vi mygg och sväljer kameler?

Lagen om kontroll av utländska investeringar riskerar att drabba vanliga företag utan att stoppa egentliga säkerhetshot, skriver Jonas Berggren, internationell analyschef, och Johan Sjöberg, ansvarig för säkerhets- och försvarspolicy.
ARTICLE — 14 March 2023

When perfect becomes the enemy of good

A large legal experiment is about to be launched in the EU, one which will directly and indirectly affect most European businesses. Although international guidelines have been around for many years, this is by far the most far-reaching binding due diligence rules to date.
ARTICLE — 24 February 2022

The Commission has presented European due diligence framework

We welcome that the Commission is aiming for a proposal that sets a European framework for this approach, replacing the existing patchwork of national rules that have multiplied over the last few years.
ARTICLE — 24 February 2022

Regelförslag för hållbarhetsarbete oroar 

EU-kommissionen har presenterat ett förslag om hållbar bolagsstyrning och due diligence i leverantörskedjor. Svenskt Näringsliv välkomnar propån men ser flera oroande inslag.
COMMENT — 18 February 2022

Remiss av SOU 2021:87 Granskning av utländska direktinvesteringar

ARTICLE — 17 September 2021

Social taxonomy ? No, thank you!

The taxonomy is intended to indicate whether investments are sustainable or not. The focus so far has been on environmental factors, but now a similar setup is suggested for social impacts. Jonas Berggren, Chief Analyst International and EU Affairs, warns that the latter could become an administrative nightmare that leads to fewer sustainable investments.
ARTICLE — 8 September 2021

Social taxonomi, nej tack!

Taxonomin ska ange vad som är hållbara investeringar och inte. Fokus ligger på miljöfaktorer, men föreslås utökas med sociala aspekter. Jonas Berggren, internationell analyschef, varnar för att det senare kan bli ett administrativt monster som leder till färre hållbara investeringar.
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist