NYHET24 februari 2022

Regelförslag för hållbarhetsarbete oroar 

EU-kommissionen har presenterat ett förslag om hållbar bolagsstyrning och due diligence i leverantörskedjor. Svenskt Näringsliv välkomnar propån men ser flera oroande inslag.

Svenskt Näringsliv ska studera kommissionsförslaget mer i detalj och hoppas kunna bidra konstruktivt till den fortsatta processen för att få till stånd ett ramverk för företagens arbete med mänskliga rättigheter och miljö i sina leveranskedjor, skriver, Jonas Berggren, internationell analyschef.Foto: Mostphotos

I stort sett alla större företag i Sverige arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och strävar efter att förbättra situationen för mänskliga rättigheter och miljö inom sina leveranskedjor.

Vi välkomnar att Kommissionens förslag är ägnat att få till stånd en europeisk standard för företagens hållbarhetsarbete och därmed motverka den fragmentering genom olika nationella lagstiftningar vi har sett på senare år inom EU. Samtidigt är vi oroliga för att förslaget i praktiken kan leda till att företag lämnar eller undviker att engagera sig i komplexa marknader, att de hålls ansvariga för aktörers agerande över vilka de saknar kontroll, eller att kostnaderna för att efterleva regelverket rusar i höjden utan någon påtaglig effekt på vare sig mänskliga rättigheter eller miljö. Vi vill i detta sammanhang understryka att även om små- och medelstora företag till stor del är undantagna från förslaget, kommer de i sin roll som underleverantörer eller kund till större företag ändå behöva uppfylla regelkraven. Slutligen är det olyckligt att förslaget innehåller kontroversiella nya regler inom bolagsstyrning, ett område som vi anser fortsatt bäst regleras via nationella koder och lagar.

Nu ser vi fram emot att få studera Kommissionsförslaget mer i detalj och hoppas kunna bidra konstruktivt till den fortsatta processen för att få till stånd ett effektivt och hanterbart ramverk för företagens arbete med mänskliga rättigheter och miljö i sina leveranskedjor.

Skriven avJonas Berggren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist