Michelle Tun von Gyllenpalm

Expert Energy Policies

Expert in the field och energy policy.

Latest Articles by Michelle Tun von Gyllenpalm

COMMENT — 19 April 2024

Begäran om yttrande i ärende om nätkoncession för en ledning i sträckan Hurva-danska gränsen

COMMENT — 6 February 2024

Remiss promemoria Förslag om nya energipolitiska mål

REPORT — 10 January 2024

Startprogram för elnät

COMMENT — 10 November 2023

Kortare ledtider för elnätsutbyggnad – Utveckla arbetssätt och parallella processer (Ei R2023:09)

COMMENT — 10 November 2023

Aktivering av civilplikt inom den kommunala räddningstjänsten och elförsörjningsområdet (Fö2023/01488)

COMMENT — 14 September 2023

Remiss av betänkandet Värdet av vinden - Kompensation, incitament och planering för hållbar fortsatt utbyggnad av vindkraften (SOU 2023:18)

COMMENT — 4 September 2023

Remiss av rapporten Framtidens kapacitetsmekanism för att säkerställa resurstillräcklighet på elmarknaden

COMMENT — 4 September 2023

Remiss av promemorian/rapporten Slutna distributionssystem och interna nät

COMMENT — 4 September 2023

Remiss av Förordning om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

ARTICLE — 27 June 2023

Andrum under sommaren men vintern riskerar återigen att bli tuff

För bara några år sedan var tanken om att vi kunde komma att ha en situation med akut elbrist i Sverige i princip helt otänkbar för de allra flesta. På kort tid har vi fått acceptera ett helt nytt läge. Nu risker vintern återigen bli tuff, skriver Michelle von Gyllenpalm, Expert Energipolicy.
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist