Anna Sandberg Nilsson

VAT Specialist

Manages policy overview for issues related to simplifying and improving VAT regulations on the national and EU levels.

Anna Sandberg Nilsson skriver även i bloggen Fokus på skatterna.

Latest Blog posts by Anna Sandberg Nilsson

Latest Articles by Anna Sandberg Nilsson

BLOG POST — 14 May 2024

Skattekontroll & regelförenkling hör ihop

BLOG POST — 4 February 2024

Kontrollkaos på Skatteverket

COMMENT — 17 January 2024

Nya mervärdesskatteregler för små företag samt ändrade mervärdesskatteregler för vissa tjänster och konstverk

BLOG POST — 14 September 2023

Kassera kassa momsregler

COMMENT — 4 September 2023

Remiss av promemorian Undantag från mervärdesskatt för väpnade styrkor inom Nato

BLOG POST — 29 August 2023

Momsbromsa inte företagens byte till elbilar

Varför tvekar regeringen att sjösätta välbehövliga momsreformer? Att momsbromsa företagens byte till elbilar känns som en mycket oklok, ologisk och onödig uppförsbacke, skriver Anna Sandberg Nilsson, expert mervärdesskatt, på bloggen Fokus på skatterna.
REPORT — 10 July 2023

Förstudie - Företagens kostnader för att hantera momslagstiftning

POSITION PAPER — 30 May 2023

Hemställan om lagändring – Ta bort kravet på prövningstillstånd i kammarrätt för samtliga moms- och punktskattemål

BLOG POST — 3 May 2023

EU:s bästa fastighetsmoms, borde varit utgångspunkten

COMMENT — 28 April 2023

Remiss av Promemorian Ändrade regler om mervärdesskatt vid överlåtelse av fastighet

Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist