Mattias Dahl

Deputy Director General

Responsible for labor market issues

Latest Articles by Mattias Dahl

REPORT — 23 May 2024

Svenskt Näringslivs årsredovisning 2023

ARTICLE — 9 November 2023

Svenskt Näringsliv värnar den svenska arbetsmarknadsmodellen 

Den svenska partsmodellen skapar bra förutsättningar för företag i Sverige och därför värnar Svenskt Näringsliv den. Samtidigt är vår syn pragmatisk. Det är viktigt att kollektivavtalen uppfattas som attraktiva och värdeskapande av företagen och medarbetarna, skriver vice vd Mattias Dahl.
REPORT — 25 May 2023

Svenskt Näringslivs årsredovisning 2022

ARTICLE — 25 April 2023

”CSN får inte bli ett hinder för omställning”

Regeringen måste skjuta till de medel som krävs för att omställningsstödet ska bli långsiktigt hållbart, skriver företrädare för LO, PTK och Svenskt Näringsliv i en debattartikel i Arbetet.
ARTICLE — 17 April 2023

Den vilda strejken är sabotage

Lokförare inom pendeltågstrafiken i Stockholm strejkar. Det är en olaglig stridsåtgärd. Sabotage, anser vice vd Mattias Dahl
ARTICLE — 14 November 2022

Välkommet med bred politisk pensionsöverenskommelse

En bra pension förutsätter två saker. Ett robust pensionssystem och god ekonomi. Det är därför välkommet att statsministern i regeringsförklaringen lyfter fram vikten av breda överenskommelser i riksdagen, skriver Mattias Dahl, vice vd.
REPORT — 19 May 2022

Svenskt Näringslivs årsredovisning 2021

Svenskt Näringslivs årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021 inklusive hållbarhetsrapport.
ARTICLE — 3 January 2022

Det går inte att äta och behålla den svenska lönebildningskakan

Självklart kan SKR höja sina pensionskostnader. Allt givet att det sker inom ramen för märket. Tyvärr har SKR valt att inte respektera den framgångsrika lönebildningsmodell som gällt i Sverige sedan slutet på 90-talet. Därmed har politikerna som är ansvariga för SKR slagit in på en farlig väg, skriver Mattias Dahl, vice vd.
ARTICLE — 28 December 2021

”Ta ansvar och säkerställ att samhället blir tryggt”

En ny rapport från Svenskt Näringsliv visar att mer än vart tredje företag drabbas av kriminaliteten i samhället. Det krävs krafttag mot den svarta ekonomin, skriver Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv på DI Debatt.
ARTICLE — 6 December 2021

EU:s lönestyrning hot mot fungerande avtalsmodell

Den svenska lönemodellen är i fara, om EU:s lönetransparensdirektiv får grönt ljus. Vi räknar med att regering och riksdag säger nej till EU:s förslag, skriver vice vd Mattias Dahl i en debattartikel i Arbetet.
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist