NYHET3 januari 2022

Det går inte att äta och behålla den svenska lönebildningskakan

Självklart kan SKR höja sina pensionskostnader. Allt givet att det sker inom ramen för märket. Tyvärr har SKR valt att inte respektera den framgångsrika lönebildningsmodell som gällt i Sverige sedan slutet på 90-talet. Därmed har politikerna som är ansvariga för SKR slagit in på en farlig väg, skriver Mattias Dahl, vice vd.

Mattias Dahl, vice vd Svenskt Näringsliv. Foto: Sören Andersson

Ingen tjänar på att lönebildningen havererar. En lärdom som Sverige skaffade sig under decennierna innan slutet på -90 talet. Näringslivet tappade konkurrenskraft, löntagarna förlorade köpkraft och svensk ekonomi gick dåligt. Sedan slutet av -90 talet har dock utvecklingen varit bättre. Förklaringen är enkel. Arbetsgivare och fackförbund har enats om att ta ansvar och följa utfallet ifrån förhandlingarna inom industrin. Det har gynnat svensk ekonomi, näringslivets konkurrenskraft och löntagarnas köpkraft. Staten har välsignat ordningen och uppdragit åt Medlingsinstitutet att värna och vakta den. 

Mitt under pandemin ingick parterna inom industrin nya avtal. Den samlade kostnadshöjningen för avtalsperioden blev 5,4 procent (märket). Ett märke som arbetsgivare och fackförbund på arbetsmarknaden följt i sina avtal. Ett styrkebesked för Industriavtalet och vår lönebildningsmodell. Även SKR ingick nya avtal med sina motparter strax efter att industriförhandlingarna var över. Överenskommelserna höll sig enligt SKR precis på märket. 

Under pågående avtalsperiod har SKR nu valt att ingå nya överenskommelser med sina motparter. Dessa komplimenterande avtal innebär ytterligare kostnadshöjningar för SKR om cirka 7 miljarder per år. Dessa höjningar sker utanför märket och bryter därför mot vår svenska lönebildningsmodell. 

SKR försvarar sig med att det finns avtal inom det privata näringslivet som har högre pensionsinbetalningar än vad SKR har. I sak har SKR rätt. Dessa högre nivåer har dock förhandlats fram inom vår lönebildningsmodell. Fackförbund som förhandlat sig till dessa nivåer har avstått löneökningar eller annat i motsvarande mån. Allt för att ta ansvar. Allt för att värna vår lönebildning. 

Självklart kan även SKR höja sina pensionskostnader. Allt givet att det sker inom ramen för märket. Tyvärr har SKR valt att inte respektera den framgångsrika lönebildningsmodell som gällt i Sverige sedan slutet på 90-talet. Därmed har politikerna som är ansvariga för SKR slagit in på en farlig väg. Det är dåliga nyheter för svensk ekonomi, näringslivet och ytterst Sveriges löntagare. 

Replik publicerad i DI 3/1 -22.

Arbetsmarknadspolitik
Skriven avMattias Dahl
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist