NYHET30 november 2021

Nordiska parter i öppet brev: Bromsa EU:s tvingande lönedirektiv

När EU rusar fram sitt lönetransparensdirektiv är det ett direkt hot mot de svenska och danska arbetsmarknadsmodellerna. Det menar fem representanter för parterna i de båda länderna. Därför har de skrivit ett öppet brev till EU.

Ursula von der Leyen är ordförande för EU-kommissionen.Foto: TT, Anders Wiklund/TT

Parterna på de svenska och danska arbetsmarknaderna arbetar hårt för att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Men att EU, genom i snabb takt tvinga fram sitt så kallade lönetransparensdirektiv, är dåligt för såväl fack som arbetsgivare i de båda länderna. Det är budskapet i ett brev som representanter för parterna under måndagen skickade till till Europarådet, EU-kommissionen och EU-parlamentet.

Parterna menar att syftet med lönetransparensdirektivet är bra. Men det sätt på vilket EU vill använda det är inte anpassat för den svenska modellen och inte heller den danska, som i mångt och mycket liknar den svenska.
Lönetransparensdirektivet består i korthet av två delar. Det ena handlar om att lönedata, även i privat sektor, ska vara öppna och lätt att ta reda på. Det andra om att arbetsgivare som inte följer direktivet riskerar att drabbas av rättsliga konsekvenser. Och det är själva utformningen av direktivet som parterna vänder sig emot i sitt brev. De menar att den snabba takt med vilken EU nu arbetar fram ny lagstiftning innebär att konsekvenserna av åtgärderna inte blir tillräckligt analyserade.

Parterna vill också att framtida lagstiftning ska utformas så att det är möjligt för varje enskilt medlemsland att anpassa sin nationella lagstiftning till direktivet på ett sätt som fungerar i det enskilda landet. Parterna anger tre punkter för detta ska bli möjligt (fritt översatt):

  • Flexibilitet och utrymme för nationell anpassning av reglerna så att de fungerar i förhållande till det regelverk och den arbetsmarknadsmodell som finns i de olika medlemsländerna.
  • Regler som är tydliga och förutsägbara.
  • Respekt för de nationella parternas självbestämmande och deras rätt att förhandla och teckna kollektivavtal på det sätt som sker idag.

Om dessa krav är mötta skulle det innebära att parterna kan undvika de negativa konsekvenser för de svenska och danska arbetsmarknadsmodellerna samtidigt som direktivets syfte fortfarande kan uppnås, menar parterna.

Brevet är undertecknad av LO:s ordförande Susanna Gideonsson, PTK:s ordförande Martin Linder, Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl, Lizette Risgaard, ordförande för Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, (Danmarks motsvarighet till LO) och Jacob Holbraad, vd för Dansk Arbejdsgiverforening, DA, (Danmarks motsvarighet till Svenskt Näringsliv).

Arbetsmarknad EUSvenska modellenKollektivavtalArbetsmarknadspolitikSociala pelarenEUArbetsmarknadens parterEU
Skriven avStina Bengtsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist