Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

Arbetsmarknad EU

Sverige blev EU-medlem 1994. EU-medlemskapet har i huvudsak varit positivt för företagen och arbetstagarna. Men en mer kontinentaleuropeisk modell med ett större politiskt inflytande över arbetsmarknadsfrågorna har starka förespråkare inom EU. Det innebär att den svenska kollektivavtalsmodellen utsätts för påfrestningar. 

Kontaktpersoner

Gabriella Sebardt
John Wahlstedt

Senaste artiklarna

REMISSVAR — 31 mars 2021

Remiss av Ds 2021:4 Kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten (ELA)

NYHET — 22 december 2020

Parterna kräver tuffare tag mot EU:s minimilöner – regeringsmöte brådskar 

Ett möte med regeringen om EU:s minimilöner brådskar, anser företrädare för arbetsmarknadens parter. ”Det är dags att använda såväl politiska som rättsliga medel för att stoppa direktivet”, skriver de i ett öppet brev.
RAPPORT — 14 december 2020

Labour Market Council for EU Affairs - Joint legal analysis of the Commission’s proposal for a directive on adequate minimum wages in the European Union

NYHET — 28 oktober 2020

A Minimum Wage Directive violates the EU Constitution

The European Commission has today submitted its proposal for a Directive on adequate minimum wages in the EU Member States. “Our initial assessment is that it constitutes an unacceptable intervention in the Swedish labour market model,” says John Wahlstedt, General Counsel for Labour Law at the Confederation of Swedish Enterprise.
NYHET — 28 oktober 2020

Minimilönedirektiv bryter mot EU:s grundlag

EU-kommissionen har i dag lagt ett förslag till direktiv om adekvata minimilöner i EU:s medlemsstater. Svenskt Näringslivs bedömning är att det innebär ett oacceptabelt ingrepp i den svenska arbetsmarknadsmodellen.
NYHET — 2 mars 2020

Rör inte våra kollektivavtal

Istället för EU-styrda minimilöner borde lönebildningen skötas i respektive medlemsland, skriver Anders Edholm, chef på EU-kontoret.
NYHET — 28 februari 2020

Europa – den bästa platsen att arbeta och göra affärer på

Europeiska företag har åtagit sig att göra Europa till den bästa platsen att arbeta och bedriva företag på. Men hur gör vi det? Hur kan man kan säkra långsiktig tillväxt och sysselsättning i hela EU? Ett svar är att en sammanhållen och välfungerande inre marknad är avgörande för tillväxten, men varje medlemsstats unika villkor och möjligheter bör beaktas.
REMISSVAR — 16 september 2019

Remittering av betänkandet Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet (SOU 2019:25)

NYHET — 14 maj 2019

Sex trender som avgör framtidens arbetsmarknad

Hur Europa ska stärka det mänskliga kapitalet och öka medborgarnas engagemang är några av de frågor som ligger till grund för att skapa framtidens arbetsmarknad. I en rapport från Mc Kinsey analyseras sex trender som behöver hanteras för att tillväxten ska komma alla till del, skriver Janerik Larsson.
RAPPORT — 9 maj 2019

Fransk flexicurity

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist