REMISSVAR7 februari 2024

Övergångsrestriktioner – ökat förtroende för offentlig verksamhet (SOU 2023:45)

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2023/02375
Svenskt Näringslivs diarienummer
2023-184

Svenskt Näringsliv är – med vissa undantag - positiv till utredningens förslag.
Svenskt Näringsliv motsätter sig att anmälningsskyldigheten inte ska omfatta övergångar till uppdrag och anställningar till företag där kommunen, regionen eller kommunalförbundet utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. Det saknas en analys av en arbetstagares lojalitetsplikt. Svenskt Näringsliv kan inte tillstyrka att restriktionsersättningens storlek ska motsvara hela arbetstagarens månadslön vid anställningens upphörande. Kompensationen bör vara den samma som enligt det mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK gällande kollektivavtalet om användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal.

Ansvarig handläggareHenrik Olander
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist