NYHET25 april 2023

”CSN får inte bli ett hinder för omställning”

Regeringen måste skjuta till de medel som krävs för att omställningsstödet ska bli långsiktigt hållbart, skriver företrädare för LO, PTK och Svenskt Näringsliv i en debattartikel i Arbetet.

Mattias Dahl, Torbjörn Johansson, avtalssekreterare på LO, och Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp.

I höstas sjösattes en historisk arbetsmarknadsreform. Arbetsmarknadens parter och politiken har skapat helt nya möjligheter för arbetstagare att stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden. Reformen visar på styrkan med den svenska modellen – tillsammans kan parterna finna konstruktiva lösningar som stärker svensk arbetsmarknad.

Då får Centrala studiestödsnämnden, CSN, inte bli ett hinder.

Det nya omställningsstudiestödet är ett viktigt verktyg för att utveckla rörligheten och tryggheten på arbetsmarknaden.

Det ger arbetstagare kraftigt förbättrade möjligheter att stärka sin ställning på arbetsmarknaden, med hänsyn till den kompetens som efterfrågas. Hur de nya reglerna ska tillämpas i olika situationer prövas nu.

Omställning central

Våra omställningsorganisationer har en central roll i processen kring omställningsstudiestödet. De har en unik förmåga och kunskap att vägleda och ge råd. Sedan reformen trädde i kraft har tusentals individer vägletts mot både korta och långa utbildningar.

Mängder av yttranden har skrivits till CSN – yttranden som myndigheten använder som underlag för beslut.

CSN är en nyckelspelare för att omställningsstudiestödet ska fungera. Vid den första ansökningsomgången i höstas överöstes CSN av ansökningar – ett bevis så gott som något på att stödet behövs.

Handläggningen problematisk

Det är minstsagt problematiskt att CSN inte hunnit handlägga höstens ansökningar när nästa ansökan öppnade den 1 april i år – den här gången med ett så högt söktryck att systemen kraschade.

För att klara trycket har CSN efterfrågat extra resurser av regeringen. Myndigheten behöver fler handläggare och bättre systemstöd.

Dessvärre saknas helt det ökade anslag som CSN behöver och bett om i vårbudgeten. Beskedet från CSN är därför att myndigheten inte kommer att hinna betala ut allt omställningsstudiestöd. De hinner inte handlägga ansökningarna.

Pengar finns avsatta för 8 800 studenter, men med nuvarande handläggningstakt kommer knappt 5 000 studenter att kunna få stödet.

För de arbetstagare som står i startgroparna för att stärka sin kompetens är det djupt problematiskt att de tvingas vänta så länge på besked – om de ens hinner få något.

Parterna har vid ett flertal tillfällen uppvaktat regeringen med anledning av problemen hos CSN. Vårbudgeten lugnar oss inte. Det saknas medel för de extra resurser CSN behöver. CSN får inte bli en flaskhals för reformens förverkligande.

Vi är stolta över att parterna tillsammans med staten har lyckats genomföra denna viktiga reform.

För att den ska bli långsiktigt hållbar och ge positiva effekter måste regeringen tillsätta de medel som krävs. Det duger inte att individer lämnas i väntan och missar termins­start.

Och det duger absolut inte att den som är berättigad till stöd inte får det, till följd av ett underfinansierat CSN.

Martin Wästfelt
ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp
Torbjörn Johansson
avtalssekreterare LO
Mattias Dahl
Svenskt Näringsliv

OmställningsstödOmställning
Skriven avMattias Dahl
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist